Yêu cầu về kiểm định an toàn chịu lực công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà 2022

Yêu cầu về kiểm định an toàn chịu lực công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà được quy định cụ thể theo công văn 6242/BXD-KHCN do Bộ Xây dựng ban hành, ngày 28 tháng 12 năm 2020.

‘’Yêu cầu về kiểm định an toàn chịu lực công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà’’ 

‘’Yêu cầu về an toàn công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà’’

Yêu cầu này được quy định nhằm đảm bảo sự tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật xây dựng theo tiêu chuẩn xây dựng (TCVN) về khả năng chịu kéo, chịu nén, chịu uốn, chịu cắt, khả năng ổn định của các cấu kiện kết cấu công trình cục bộ cũng như tính ổn định không gian tổng thể công trình;

Dịch vụ kiểm định an toàn chịu lực công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà là công tác kiểm tra, đánh giá khả năng làm việc của các kết cấu chịu lực chính; các bộ phận cục bộ kết cấu công trình có nguy cơ gây mất an toàn và kiểm tra chất lượng công trình xây dựng, xác định tình trạng chất lượng công trình, đưa ra giải pháp gia cường khả năng chịu lực nhằm đảm bảo vận hành, khai thác công trình bình thường khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà. 

 

CÔNG TRÌNH: CÔNG TY CỔ PHẦN ARC BÌNH DƯƠNG

HẠNG MỤC: KHO LẠNH ARC BÌNH DƯƠNG – (4.800M²)

ĐỊA ĐIỂM: LÔ G7, ĐƯỜNG SỐ 06, KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 2, PHƯỜNG DĨ AN, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Mục tiêu kiểm định Vietsum đã thực hiện: Xác định chất lượng hiện trạng; tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực và độ an toàn của kết cấu hạng mục công trình phục vụ lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời áp mái nhà;

Yêu cầu về kiểm định an toàn chịu lực công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà 2022
Hình ảnh: Tông thể công trình cần Yêu cầu về kiểm định an toàn chịu lực công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà 2022

Căn cứ theo Đề cương kiểm định chất lượng công trình (đã được thẩm duyệt): Nội dung kiểm định chất lượng công trình được Vietsum tiến hành thực hiện bao gồm: Quan sát kiểm tra hiện trạng, xác định đặc điểm kiến trúc và kết cấu hạng mục công trình; Kiểm tra kích thước hình học các cấu kiện kết cấu công trình;

Kiểm tra cường độ vật liệu kết cấu thép; Kiểm tra độ phủ sơn bảo vệ kết cấu thép và Tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực và độ an toàn của kết cấu hạng mục công trình phục vụ lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời áp mái nhà.

Lập báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình xây dựng tại Vietsum: nhằm kết luận chính xác khả năng an toàn chịu lực của kết cấu hiện trạng công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà; Tính toán và kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn của kết cấu hạng mục công trình phục vụ lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời áp mái nhà, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng theo TCVN 2737:1995: Tải trọng và tác động

– Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 5574:2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 5575:2012: Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế; và các tiêu chuẩn liên quan khác;

Yêu cầu về kiểm định an toàn chịu lực công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà 2022
Hình ảnh: Lập báo cáo kiểm định an toàn chịu lực công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà 2022
Yêu cầu về kiểm định an toàn chịu lực công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà 2022
Hình ảnh: Công trình đã kiểm định an toàn chịu lực công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà 2022

Quan sát kiểm tra hiện trạng, xác định đặc điểm kiến trúc và kết cấu hạng mục công trình: kiểm tra tính xác thực giữa thực tế thi công so với bản vẽ thiết kế công trình; kiểm tra các chi tiết liên kết điển hình; kiểm tra tình trạng làm việc của các cấu kiện kết cấu công trình, các dấu hiệu hư hỏng công trình theo TCVN 9381:2012: Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà;

Yêu cầu về kiểm định an toàn chịu lực công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà 2022
Hình ảnh: Quan sát kết cấu về kiểm định an toàn chịu lực công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà 2022

Kiểm tra kích thước hình học các cấu kiện kết cấu công trình: đo đạc các thông số kỹ thuật, các tiết diện liên kết chính, thông số các cấu kiện chịu lực, cấu kiện liên kết bu lông, liên kết hàn, liên kết bản mã; cấu kiện giằng ổn định kết cấu theo tiêu chuẩn xây dựng (TCVN)

Yêu cầu về kiểm định an toàn chịu lực công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà 2022
Hình ảnh: Kiểm tra cấu kiện phục vụ kiểm định an toàn chịu lực công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà 2022
Yêu cầu về kiểm định an toàn chịu lực công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà 2022
Hình ảnh: Kiểm tra tiết diện hình học phục vụ kiểm định an toàn chịu lực công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà 2022

Kiểm tra cường độ vật liệu kết cấu thép: Tiến hành kiểm tra cường độ vật liệu thép sử dụng cho hạng mục công trình trên các cấu kiện cột thép, dầm thép bằng máy đo độ cứng kim loại. Kết quả kiểm tra được các giá trị độ bền thép (Fu) đo đạc được với các giá trị dao động – Sau đó đối chiếu phụ lục A của TCVN 5575:2012: Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế, bảng tra cường độ kết cấu thép để kết luận kết cấu thép đang sử dụng tương đương với loại thép có cường độ giới hạn chảy đúng theo tiêu chuẩn;

Yêu cầu về kiểm định an toàn chịu lực công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà 2022
Hình ảnh: Kiểm tra cường độ thép phục vụ kiểm định an toàn chịu lực công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà 2022

Kiểm tra độ phủ sơn bảo vệ kết cấu thép: Áp dụng theo ISO 12944-05:2018 – Sơn và vecni – Bảo vệ chống ăn mòn kết cấu thép bằng các hệ sơn phủ – Phần 5: Hệ thống sơn bảo vệ. Từ cơ sở này kết luận  giá trị độ phủ sơn đo được như trên đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật quy định tại ISO 12944:2018 (YES or NO)

Yêu cầu về kiểm định an toàn chịu lực công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà 2022
Hình ảnh: Kiểm tra độ phủ sơn phục vụ kiểm định an toàn chịu lực công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà 2022

/………………………………………………./

Kiểm định an toàn chịu lực công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà: là công tác quan trọng để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ kiểm định chất lượng công trình xây dựng; kiểm định an toàn chịu lực công trình; cấp chứng nhận khả năng an toàn chịu lực công trình đến các cơ quan thẩm quyền ban ngành liên quan;

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc và Kiểm Định Chất Lượng Công Trình VIETSUM có năng lực chuyên sâu trong kiến trúc cấu tạo xây dựng, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình xây dựng phục vụ tốt công tác kiểm định an toàn chịu lực công trình xây dựng. Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

— “Vietsum đồng hành cùng thành công cho công trình của quý khách hàng” —

Viết một bình luận