Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Kiểm Định Công Trình Tốt Phục Vụ Cho Nhu Cầu Sử Dụng An Toàn 2023

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng – Kiểm định công trình – Kiểm định xây dựng là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng công trình, giá trị công trình, thời hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật khác của công trình, bộ phận công trình xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng thông qua quan trắc, thí nghiệm kết hợp với việc tính toán, phân tích theo tiêu chuẩn hiện hành.

Các dịch vụ Kiểm định chất lượng công trình xây dựng – kiểm định công trình tốt 2023 liên quan:

(Căn cứ theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng)

Kiểm định Vietsum trình bày các nội dung về: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng – kiểm định công trình – Kiểm định công trình xây dựng.

NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

1. Kiểm định chất lượng công trình – Kiểm định công trình nhằm phân tích đánh giá lại toàn bộ chất lượng công trình tính tới thời điểm hiện tại để đưa ra kết luận cho Chủ đầu tư về tình trạng của chất lượng của công trình phục vụ cho nhu cầu sử dụng an toàn hiện tại cho công trình và cải tạo mở rộng thêm công trình.

2. Kiểm định công trình nhằm phân tích đánh giá chất lượng công trình phục vụ cho công tác chuyển đổi công năng sử dụng, thay đổi tải trọng, tăng tĩnh tải, hoạt tải sử dụng, nâng tầng; Đánh giá mức độ an toàn chịu lực của kết cấu công trình sau khi chuyển đổi công năng sử dụng cho Chủ đầu tư;

3. Kiểm định chất lượng công trình nhằm đánh giá chất lượng còn lại của công trình sau khi xảy ra sự cố do các nguyên nhân khách quan, để đưa ra kết luận chất lượng công trình còn lại, tỉ lệ phần trăm chất lượng còn lại của giá trị công trình và tài sản;

4. Kiểm định công trình phục vụ kiểm kê hiện trạng, xác định giá trị của tài sản, công trình gắn liền với đất phục vụ công tác di dời;

5. Kiểm định công trình phục vụ cấp chứng nhận an toàn chịu lực nhà xưởng, đảm bảo an toàn tiếp tục đưa vào hoạt động sử dụng;

6. Kiểm định chất lượng công trình phục vụ đánh giá sự cố công trình, xác định nguyên nhân hư hỏng, nguyên nhân gây lún, nứt, thấm ố, bong tróc, hư hại kết cấu; đánh giá độ an toàn kết cấu của các bộ phận kết cấu và toàn bộ công trình;

7. Kiểm định chất lượng công trình – Kiểm định công trình phục vụ đánh giá chất lượng công trình để hoàn công công trình; bảo trì nâng cấp công trình; gia cường công trình;

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng – kiểm định công trình tốt 2022

Hình ảnh: Kiểm tra quan sát tổng thể công trình bằng flycam – kiểm định công trình – kiểm định kết cấu – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH – KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH TẠI VIETSUM:

Bước 1: Khảo sát đánh giá sơ bộ:

 – Thu thập, kiểm tra hồ sơ hoàn công của cấu kiện, kết cấu, bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình cần kiểm định. Quan sát trực quan hiện trường những hư hỏng mới phát sinh và nhưng hư hỏng đã sửa chữa để đánh giá tình trạng của công trình, kiểm định kết cấu công trình.

 – Lập đề cương kiểm định chất lượng công trình xây dựng, kiểm định kết cấu trình Chủ đầu tư phê duyệt.

 – Lập dự toán các đơn giá kiểm đinh chất lượng công trình, kiểm định kết cấu trình Chủ đầu tư phê duyệt.

 Bước 2: Khảo sát kiểm tra đánh giá chi tiết:

– Thực hiện kiểm tra đánh giá hiện trạng của cấu kiện, kết cấu, toàn bộ công trình, hạng mục công trình để xác định các chỉ tiêu thông số kỹ thuật tại hiện trường công trình.

 Bước 3: Thực hiện thí nghiệm kiểm tra:

 – Thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng cấu kiện, kết cấu công trình, kiểm định kết cấu. Công tác thí nghiệm có thể thực hiện ngay trên cấu kiện kết cấu công trình bằng phương pháp không phá hoại hoặc phương pháp lấy mẫu trực tiếp tại hiện trường.

Bước 4: Lập bảng phân tích số liệu, đánh giá kết quả.

– Lập bảng phân tích kết quả số liệu đo đạc và tiêu chuẩn đánh giá kết cấu công trình. 

– Kiểm tra, lập mô hình tính toán kiểm tra theo kết quả số liệu thí nghiệm, đo đạc và tiêu chuẩn đánh giá kết cấu công trình.

– Đánh giá tổng hợp nhằm xác định khả năng làm việc của đối tượng cần kiểm định và tiêu chuẩn đánh giá kết cấu công trình.

Bước 5: Lập báo cáo kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

– Báo cáo kiểm định chất lượng công trình xây dựng: sẽ trình bày mục đích kiểm định; Mô ta hạng mục công trình kiểm định, phụ lục hình ảnh kiểm định, kết quả khảo sát và tính toán kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình, tình trạng hư hỏng của công trình (nếu có), đưa ra kết luận và kiến nghị giải pháp gia cố công trình. (số lần định kì kiểm định lại). 

HÌNH ẢNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH TẠI VIETSUM:

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng – kiểm định công trình 2021

 Hình ảnh: Kiểm tra thí nghiệm cường độ chịu kéo liên kết bu lông tại công trình – kiểm định công trình – kiểm định kết cấu – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022

 Hình ảnh: Kiểm tra siêu âm xác định đường kính cốt thép cột bê tông – kiểm định công trình – kiểm định kết cấu – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Kiểm định lực liên kết bu lông, chiều dày lớp phủ, độ ẩm cấu kiện 2022

Hình ảnh: Kiểm tra xác định mức độ xiết chặt của liên kết bu lông – kiểm định công trình – kiểm định kết cấu – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022

Hình ảnh: Kiểm tra siêu âm xác định độ dày tiết diện xà gồ – kiểm định công trình – kiểm định kết cấu – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022

Hình ảnh: Kiểm tra quan trắc công trình, trắc đạc kiểm tra độ võng kèo mái – kiểm định công trình – kiểm định kết cấu – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Kiểm định xưởng sản xuất – Kiểm định chất lượng nhà xưởng – Kiểm định xưởng may
Hình ảnh: Báo cáo kiểm định chất lượng công trình – kiểm định công trình – kiểm định kết cấu – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

Kiểm Định Chất Lượng Nhà Xưởng – Nhà Máy – Đánh Giá Độ An Toàn Chịu Lực & Cấp Giấy Chứng Nhận 2021

Hình ảnh: Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng công trình – kiểm định công trình – kiểm định kết cấu – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

/…………………………………………………………../

CHI PHÍ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH TẠI VIETSUM:

(Căn cứ theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng)

Kiểm định Vietsum đưa ra các chi phí kiểm định chất lượng công trình xây dựng:

A) Chi phí khảo sát hiện trạng đối tượng kiểm định công trình;

B) Chi phí lập đề cương, thẩm tra đề cương và dự toán kiểm định công trình;

C) Chi phí thu thập và nghiên cứu hồ sơ tài liệu liên quan đến việc kiểm định công trình;

D) Chi phí thí nghiệm, tính toán, phân tích, quan trắc và đánh giá chất lượng công trình;

E) Chi phí lập báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình;

Kiểm định Vietsum là Công ty có năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng: Được công nhận theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0316425344 do Sở kế hoạch-đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Được tổ chức chứng nhận ISOQ Việt Nam cấp chứng nhận phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 với mã số ISOQ.2113-QMS hoạt động các ngành nghề kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Thiết kế xây dựng và lập dự toán công trình; Thẩm tra thiết kế và dự toán; Giám sát thi công công trình; Quan trắc công trình; Tư vấn đấu thầu và lập dự toán; Thi công xây lắp công trình và thi công xây lắp thiết bị.

Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

— “Vietsum đồng hành cùng thành công cho công trình của quý khách hàng” —

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Dịch vụ liên quan

Kết nối với chúng tôi

vietsum@vietsum.vn

096 613 9597