Kiểm Định Chuyển Đổi Công Năng, Nâng Tầng Nhà, Kiểm Định Cải Tạo Xưởng Sản Xuất 2023

Kiểm định nhà xưởng Vietsum trình bày mục đích của kiểm định để chuyển đổi công năng, nâng tầng nhà xưởng

1. Kiểm định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, để tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực của công trình khi tiến hành cải tạo, nâng tầng (khu vực kiểm định nâng tầng).

2. Kiểm định chất lượng hiện trạng, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực của công trình khi tiến hành cải tạo, đổ sàn mới thay thế kết cấu cũ làm kho hàng.

3. Kiểm định chất lượng hiện trạng, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực của công trình khi tiến hành cải tạo, làm thêm sàn lửng cho văn phòng và nơi làm việc công nhân.

4. Kiểm định chất lượng hiện trạng, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực của công trình khi tiến hành chuyển đổi nhà văn phòng thành nhà kho và xưởng làm việc.

Các dịch vụ Kiểm định chuyển đổi công năng, nâng tầng nhà – Kiểm định cải tạo xưởng sản xuất 2023 liên quan:

Kiểm định chuyển đổi công năng, nâng tầng nhà – Kiểm định cải tạo xưởng sản xuất 2021

Hình ảnh: Chuyển đổi từ nhà văn phòng sang lắp đặt kệ làm kho chứa hàng ngành May.

Nội dung kiểm định nhà xưởng phục vụ chuyển đổi công năng, nâng tầng nhà xưởng:

-/……………………………………………………………../-

1. Kiểm tra trực quan hiện trạng nhà xưởng:

– Khảo sát, xác định những khuyết tật, hư hỏng bề mặt công trình.

– Đo vẽ cấu tạo điển hình công trình, chụp hình các vị trí khuyết tật, hư hỏng.

– Máy thu thập dữ liệu: Thước thép, máy đo khoảng cách laser.

Kiểm định chuyển đổi công năng, nâng tầng nhà – Kiểm định cải tạo xưởng sản xuất 2022

Hình ảnh: Kiểm tra hiện trạng cấu kiện thép kết cấu sàn lửng – Kiểm định chuyển đổi công năng, nâng tầng nhà – Kiểm định cải tạo xưởng sản xuất.

2. Kiểm tra độ võng cấu kiện sàn, độ nghiêng cột, kết cấu công trình:

   – Kiểm tra độ võng kết cấu dầm sàn, kiểm tra độ thẳng đứng, độ nghiêng cột, kết cấu công trình:

   – Máy thu thập dữ liệu: Máy toàn đạc điện tử Leica.

Kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Kiểm định chứng nhận an toàn chịu lực – Kiểm định xưởng giày da 2022

Hình ảnh: Kiểm tra trắc đạc cấu kiện dầm, kết cấu sàn lửng – Kiểm định chuyển đổi công năng, nâng tầng nhà – Kiểm định cải tạo xưởng sản xuất.

3. Kiểm tra kích thước cấu kiện:

   – Kiểm tra kích thước cột, dầm, sàn:

   – Máy thu thập dữ liệu: Khoan, đo đạc thủ công bằng thước thép.

Kiểm định chuyển đổi công năng, nâng tầng nhà – Kiểm định cải tạo xưởng sản xuất 2022

Hình ảnh: Kiểm tra kích thước cấu kiện dầm, kết cấu sàn lửng – Kiểm định chuyển đổi công năng, nâng tầng nhà – Kiểm định cải tạo xưởng sản xuất.

4. Kiểm tra cường độ bê tông:

   – Kiểm tra cường độ bê tông cột, dầm, sàn, mái bê tông:

   – Máy thu thập dữ liệu: Máy khoan bê tông Mod.H200, máy khoan tay Bosch, súng bật nẩy Matest, máy nén bê tông 200T.

Kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Kiểm định chứng nhận an toàn chịu lực – Kiểm định xưởng giày da 2022

Hình ảnh: Kiểm tra thử nghiệm cường độ bê tông cột bê tông cốt thép – Kiểm định chuyển đổi công năng, nâng tầng nhà – Kiểm định cải tạo xưởng sản xuất.

5. Kiểm tra số lượng và đường kính, chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép:

   – Kiểm tra cốt thép cột, dầm, sàn, móng, mái bê tông:

   – Máy thu thập dữ liệu: Máy Elcometer THD 331, Máy dò thép Zircon MT 6, máy khoan tay Bosch, thước kẹp.

Kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Kiểm định chứng nhận an toàn chịu lực – Kiểm định xưởng giày da 2022

Hình ảnh: Kiểm tra xác định đường kính thép cột bê tông cốt thép – Kiểm định chuyển đổi công năng, nâng tầng nhà – Kiểm định cải tạo xưởng sản xuất.

-/……………………………………………………………../-

Lập báo cáo hoàn thành kiểm định chuyển đổi công năng, nâng tầng nhà – Kiểm định cải tạo xưởng sản xuất:

A. Tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực của nhà xưởng khi tiến hành chuyển đổi công năng, nâng tầng nhà, cải tạo xưởng sản xuất.

B. Xác định tình trạng thực tế chất lượng cấu kiện kết cấu công trình của nhà xưởng.

C. Đánh giá khả năng chịu lực của công trình khi tiến hành chuyển đổi công năng, nâng tầng nhà, cải tạo xưởng sản xuất.

D. Phương án gia cố, sửa chữa để đảm bảo an toàn (nếu có) khi tiến hành chuyển đổi công năng, nâng tầng nhà, cải tạo xưởng sản xuất.

Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

— “Vietsum đồng hành cùng thành công cho nhà xưởng của quý khách hàng” —

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Dịch vụ liên quan

Kết nối với chúng tôi

vietsum@vietsum.vn

096 613 9597