Kiểm Tra An Toàn Kiến Trúc, Hệ Thống Điện Và An Toàn Cháy Nổ Đánh Giá Độ An Toàn Của Nhà Xưởng Cho Hoạt Động 2024

Kiểm tra an toàn kiến trúc; hệ thống điện và an toàn cháy nổ: nhằm xác định chất lượng công trình hiện trạng, (so sánh những thay đổi theo thiết kế) tính toán, kiểm tra khả năng hoạt động, đánh giá độ an toàn của nhà xưởng cho hoạt động sử dụng sản xuất của nhà xưởng.

Các dịch vụ Kiểm tra an toàn kiến trúc nhà xưởng liên quan:

Trong những năm gần đây các doanh nghiệp dệt may và da giày đang thực hiện các thỏa thuận quốc tế, cam kết điều kiện về lao động, vệ sinh môi trường và an toàn sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu về phát triển lâu dài.

Đặc biệt, thời gian gần đây, các nhãn hàng và nhà phân phối lớn trong lĩnh vực dệt may và da giày đã bắt đầu đặt ra nhiều yêu cầu với các nhà máy về điều kiện an toàn kết cấu công trình, an toàn hệ thống điện và an toàn phòng cháy chữa cháy như là điều kiện thương mại trong tương lai.

MỤC ĐÍCH KIỂM TRA AN TOÀN KIẾN TRÚC NHÀ XƯỞNG:

1. Kiểm tra an toàn kiến trúc; hệ thống điện và an toàn cháy nổ nhằm xác định chất lượng công trình hiện trạng, (so sánh những thay đổi theo thiết kế) tính toán, kiểm tra khả năng hoạt động, đánh giá độ an toàn của nhà xưởng cho hoạt động sử dụng sản xuất của nhà xưởng.

2. Kiểm tra xác định độ an toàn của khung vách đứng, khung vách kính, khung panel cách nhiệt, hộp ray có an toàn cho hoạt động sử dụng bình thường.

3. Kiểm tra độ an toàn của hệ thống ray kéo cửa cuốn, máng khay dỡ đường ống dây dẫn.

Kiểm tra an toàn kiến trúc, hệ thống điện và an toàn cháy nổ 2022
Hình ảnh: Kiểm tra an toàn kiến trúc, hệ thống điện và an toàn cháy nổ 2022

/…………………………………………………./

NỘI DUNG KIỂM TRA AN TOÀN NHÀ XƯỞNG:

A. KIỂM TRA TẠI NHÀ XƯỞNG:

   – Kiểm tra trực quan hiện trạng công trình, Kiểm tra sự khác nhau giữa hiện trạng so với hồ sơ thiết kế đã thực hiện.

   – Đo vẽ các chi tiết cấu tạo lắp đặt thiết bị, các chi tiết đấu nối hiện trạng nhà xưởng.

   – Khảo sát, xác định thông số cấu trúc mạng lưới hệ thống, Ghi nhận các thông số công suất, hoạt tải của thiết bị.

   – Ghi nhận các hư hỏng, những phát sinh công suất, hoạt tải của thiết bị.

   – Máy thu thập dữ liệu: Thước thép, máy đo khoảng cách laser, các máy khác.

B. LẬP BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH TẠI VĂN PHÒNG:

   – Kiểm tra sự phù hợp, sự hợp lý của hiện trạng nhà xưởng so với thiết kế được duyệt.

   – Kiểm tra sự tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng của Nhà nước Việt Nam và các chỉ dẫn kỹ thuật;.

   – Đánh giá mức độ an toàn của thiết kế (thông qua kiểm tra, tính toán).

   – Đánh giá mức độ chất lượng thiết kế thi công, mức độ an toàn cho người sử dụng.

   – Tính toán công suất phục vụ, khả năng cung cấp cho nhu cầu hiện tại, nhu cầu mới.

   – Lập báo cáo đánh giá khả năng an toàn của công trình, đưa ra phương án xử lý hoàn thiện. (nếu có)

Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

— “Vietsum đồng hành cùng thành công cho nhà xưởng của quý khách hàng”

#Kiểm_Tra_An_Toàn_Kiến_Trúc, #An_Toàn_Cháy_Nổ, #Đánh_Giá_Độ_An_Toàn_Của_Nhà_Xưởng

#Kiem_Tra_An_Toan_Kien_Truc, #An_Toan_Chay_No, #Danh_Gia_Do_An_Toan_Cua_Nha_Xuong

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Dịch vụ liên quan

Kết nối với chúng tôi

vietsum@vietsum.vn

096 613 9597