Kiểm định vết nứt, hư hỏng cấu kiện, nghiêng võng nhà xưởng 2022

Mục đích Kiểm định vết nứt, hư hỏng cấu kiện, nghiêng võng cấu kiện nhà xưởng: là xác định chất lượng các cấu kiện kết cấu nhà bị hư hỏng theo mức độ như thế nào, nghiêm trọng hay ổn định, tiếp tục sử dụng hay tháo dỡ thi công mới, hay gia cố để tiếp tục sử dụng.

Các dịch vụ Kiểm định vết nứt, hư hỏng cấu kiện, nghiêng võng nhà xưởng liên quan:

Kiểm định vết nứt, hư hỏng cấu kiện, nghiêng võng nhà xưởng

Căn cứ theo Tiêu chuẩn Việt Nam quy định công trình chia theo 4 mức độ hư hỏng cấu kiện của công trình:

Đánh giá cấp độ hư hỏng của cấu kiện và cục bộ nhà xưởng: Cấp A là sử dụng bình thường, sửa chữa nhỏ. Cấp B là sử dụng bình thường, sửa chữa cấu kiện nguy hiểm. Cấp C là nguy hiểm cục bộ, sửa chữa, gia cường.

Cấp D là nguy hiểm tổng thể, chống đỡ sơ tán tạm thời khi cần thiết: Căn cứ theo Quyết định 681/QĐ-BXD năm 2016 phê duyệt Quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng; và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công Xây dựng và bảo trì công trình xây dựng:

MỤC ĐÍCH KIỂM ĐỊNH VẾT NỨT, HƯ HỎNG CẤU KIỆN, NGHIÊNG VÕNG CỦA CÔNG TRÌNH – NHÀ XƯỞNG:

1. Xác định chất lượng hiện trạng công trình, đánh giá độ an toàn của cột, dầm, sàn nhà xưởng tại vị trí bị hư hỏng cục bộ bao gồm nứt, thấm, bong bể, lún, nghiêng võng, chuyển vị nhà xưởng.

2. Xác định chất lượng hiện trạng để đánh giá độ an toàn của các cấu kiện và toàn bộ nhà xưởng, lập phương án và dự toán sửa chữa để đảm bảo an toàn và khả năng sử dụng.

HÌNH ẢNH KIỂM TRA SIÊU ÂM GHI NHẬN VẾT NỨT TẠI CÔNG TRÌNH

Kiểm định vết nứt, hư hỏng cấu kiện, nghiêng võng nhà xưởng

Hình ảnh: kiểm tra siêu âm vêt nứt chân tường – Kiểm định vết nứt, hư hỏng cấu kiện, nghiêng võng nhà xưởng.

Kiểm định vết nứt, hư hỏng cấu kiện, nghiêng võng nhà xưởng

Hình ảnh: kiểm tra siêu âm vêt nứt ngang tường – Kiểm định vết nứt, hư hỏng cấu kiện, nghiêng võng nhà xưởng.

HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM KIỂM TRA VẾT NỨT, HƯ HỎNG CẤU KIỆN THÉP VÀ BÊ TÔNG

Kiểm định vết nứt, hư hỏng cấu kiện, nghiêng võng nhà xưởng

Hình ảnh: kết quả siêu âm vết nứt cấu kiện thép – Kiểm định vết nứt, hư hỏng cấu kiện, nghiêng võng nhà xưởng.

Kiểm định vết nứt, hư hỏng cấu kiện, nghiêng võng nhà xưởng

Hình ảnh: kết quả siêu âm nứt cấu kiện bê tông – Kiểm định vết nứt, hư hỏng cấu kiện, nghiêng võng nhà xưởng.

Kiểm định vết nứt, hư hỏng cấu kiện, nghiêng võng nhà xưởng

Hình ảnh: kết quả thí nghiệm phát hiện hư hỏng mối hàn cấu kiện thép – Kiểm định vết nứt, hư hỏng cấu kiện, nghiêng võng nhà xưởng.

Kiểm định vết nứt, hư hỏng cấu kiện, nghiêng võng nhà xưởng

Hình ảnh: kết quả thí nghiệm phát hiện hư hỏng mối hàn cấu kiện thép – Kiểm định vết nứt, hư hỏng cấu kiện, nghiêng võng nhà xưởng.

HÌNH ẢNH KIỂM TRA ĐỘ NGHIÊNG VÕNG KẾT CẤU NHÀ XƯỞNG

Kiểm định vết nứt, hư hỏng cấu kiện, nghiêng võng nhà xưởng

Hình ảnh: kiểm tra nghiêng võng cấu kiện nhà xưởng, độ thẳng đứng cột bằng Máy tuần đạc leica – Kiểm định vết nứt, hư hỏng cấu kiện, nghiêng võng nhà xưởng.

Kiểm định vết nứt, hư hỏng cấu kiện, nghiêng võng nhà xưởng

Hình ảnh: kiểm tra nghiêng võng cấu kiện nhà xưởng bằng Máy tuần đạc leica – Kiểm định vết nứt, hư hỏng cấu kiện, nghiêng võng nhà xưởng.

NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH NHÀ XƯỞNG

1. Kiểm tra trực quan hiện trạng công trình; (Kiểm định vết nứt, hư hỏng cấu kiện, nghiêng võng nhà xưởng)

  – Khảo sát, xác định những khuyết tật, hư hỏng bề mặt công trình.

  – Xác định đặc điểm kết cấu, kiến trúc công trình.

  – Kiểm tra các vị trí thấm, nứt kết cấu: chiều dài, chiều rộng, hướng nứt.

  – Kiểm tra, xác định vị trí lún sụt.

  – Đo vẽ mặt bằng hiện trạng công trình.

  – Chụp hình các vị trí khuyết tật, hư hỏng.

  – Máy thu thập dữ liệu: Thước thép, máy siêu âm xác định độ rộng vết nứt có camera phóng đại 100 lần, máy đo khoảng cách laser.

2. Kiểm tra độ nghiêng của nhà xưởng; (Kiểm định vết nứt, hư hỏng cấu kiện, nghiêng võng nhà xưởng)

  – Máy thu thập dữ liệu: Quan trắc công trình, trắc đạc – Máy toàn đạc điện tử leica.

3. Kiểm tra trắc đạc độ lệch các cấu kiện; (Kiểm định vết nứt, hư hỏng cấu kiện, nghiêng võng nhà xưởng)

  – Máy thu thập dữ liệu: Quan trắc công trình, trắc đạc – Máy toàn đạc điện tử leica.

LẬP BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NHÀ XƯỞNG

A. Căn cứ theo các Tiêu chuẩn Việt Nam ban hành: Đánh giá tình trạng của cấu kiện và nhà xưởng;

B. Xác định tình trạng thực tế của cấu kiện. Tính toán, đánh giá mức độ an toàn của cấu kiện nhà xưởng theo tiêu chuẩn;

C. Kiến nghị phương án khắc phục những hư hỏng hiện hữu để đảm bảo an toàn, lập dự toán sửa chữa công trình và nhà xưởng;

Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

— “Vietsum đồng hành cùng thành công cho nhà xưởng của quý khách hàng” —

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Dịch vụ liên quan

Kết nối với chúng tôi

vietsum@vietsum.vn

096 613 9597