Tin tức

Phương châm: Uy tín – Trung Thực – Trực Quan

Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2023

Kiểm định Vietsum sẽ kiểm định kết cấu – Kiểm định chất lượng kết cấu công trình nhà xưởng và Kiểm định kết cấu nhà xưởng phục vụ lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời (Solar Power System) để có kết quả chính xác nhất.

Căn cứ theo Quyết định: 2023/QĐ-BCT Phê duyệt chương trình thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam giai đoạn 2019-2025; Mục tiêu cụ thể: ”Đến cuối năm 2025, một trăm (100) ngàn hệ thống điện mặt trời mái nhà (hoặc tương đương 1.000MWp) được lp đặt và vận hành trên toàn quốc sử dụng điện năng lượng mặt trời đặt trên mái nhà, đây là nguồn năng lượng sạch và định hướng phát triển của Nhà Nước”.

Theo đó Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/4/2020 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam quy định: “Hệ thống điện mặt trời mái nhà là hệ thống điện mặt trời có các tấm quang điện được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng và có công suất không quá 01 MW, đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống của Bên mua điện”.

Đồng thời tại Khoản 4 Điều 9 quy định: “Tổ chức, cá nhân đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn điện, an toàn công trình xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành”.Xu hướng tương lai, điện năng lượng mặt trời sẽ ngày càng áp dụng rộng rãi.

Chủ đầu tư nên lưu ý rằng: Công văn 3288/C07-P4 năm 2020 về hướng dẫn công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy đối với nhà máy điện mặt trời và hệ thống điện mặt trời mái nhà do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ban hành;

”Để sử dụng tối ưu nguồn điện mặt trời với tuổi thọ tối đa của tấm solar, nghiệm thu hoàn thành việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà cần phải đảm bảo đánh giá an toàn về chịu lực của kết cấu nhà xưởng Cần phải có đơn vị tư vấn kiểm định chuyên môn để đánh giá độ an toàn của kết cấu nhà xưởng trước khi lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái.

 

 Một vài hình ảnh công trình đã lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái đã được VIETSUM kiểm định kết cấu và tính toán kiểm tra đủ an toàn để lắp đặt pin mặt trời áp mái nhà xưởng và Kiểm định kết cấu nhà xưởng phục vụ lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời (Solar Power System):

Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021Hình ảnh: Lắp đặt pin mặt trời trên áp mái do Vietsum kiểm định kết cấu-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời

Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021Hình ảnh: Lắp đặt pin mặt trời trên áp mái do Vietsum kiểm định kết cấu-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời

Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021Hình ảnh: Lắp đặt pin mặt trời trên áp mái do Vietsum kiểm định kết cấu-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời

Đề cương công việc thực hiện kiểm định kết cấu nhà xưởng ? Kiểm định nhà xưởng VIETSUM xin trình bày đến khách hàng:

(Nội dung đề cương và quy trình kiểm định công trình tại kiểm định nhà xưởng Vietsum)

1. Quan sát, kiểm tra hiện trạng công trình: Thực hiện bằng thủ công, kết hợp quan sát trực quan, sử dụng các thiết bị máy ảnh, thước thép, máy đo xác định bề rộng vết nứt, máy siêu âm kim loại xác định tiết diện cấu kiện kết cấu công trình.

Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021
Hình ảnh: kiểm tra độ dày tiết diện xà gồ mái-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời.
Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021
Hình ảnh: kiểm tra độ dày tiết diện sắt tròn kèo mái-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời.
Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021
Hình ảnh: kiểm tra độ dày tiết diện cột đỡ kèo mái-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời.

2. Kiểm tra kích thước hình học: Kiểm tra hiện trường, đo đạc, xác định lại kích thước các cấu kiện công trình, đo vẽ lại theo thực tế. Thực hiện bằng phương pháp thủ công, đo đạc trực tiếp bằng thước thép, thước kẹp các cấu kiện kết cấu công trình nhà xưởng.

Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021
Hình ảnh: kiểm tra kích thước bề dày xà gồ mái-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời.
Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021
Hình ảnh: kiểm tra kích thước hình học khoảng cách giữa các xà gồ mái-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời.
Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021
Hình ảnh: kiểm tra kích thước hình học sắt tròn mái-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời.
Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021
Hình ảnh: kiểm tra kích thước hình học sắt tròn kèo mái-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời.

Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021Hình ảnh: kiểm tra kích thước hình học xà gồ mái-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời..

3. Kiểm tra liên kết bu lông: Kiểm tra số lượng, đường kính bu lông và độ xiết chặt của liên kết. Thực hiện bằng phương pháp thủ công, đo đạc trực tiếp bằng thước thép, thước kẹp, cờ lê lực.

Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021

4. Kiểm tra cường độ bê tông: Thực hiện bằng phương pháp thủ công: khoan lấy lõi bê tông trực tiếp tại hiện trường và sau đó gia công, nén tại phòng thí nghiệm, kết hợp với phương pháp không phá hủy sử dụng súng bật nẩy.

Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022
Hình ảnh: kiểm tra cường độ bê tông (bằng phương pháp thử bật nảy) – Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời.

5. Kiểm tra số lượng, đường kính cốt thép và chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép: Thực hiện bằng phương pháp điện từ sử dụng thiết bị máy Elcometer THD 331 kết hợp với khoan đục, đo đạc thủ công bằng thước kẹp.

Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022Hình ảnh: kiểm tra kiểm tra số lượng, đường kính cốt thép-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời.

6. Kiểm tra độ võng dầm kèo mái, võng nghiêng xà gồ mái: Thực hiện bằng phương pháp trắc đạc, sử dụng máy toàn đạc điện tử leica, đo xác định cao độ các điểm, tính toán độ chênh cao. 

Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021
Hình ảnh: kiểm tra độ võng dầm kèo, xà gồ mái nhà xưởng-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời 

7. Kiểm tra độ thẳng đứng, độ võng dầm kèo mái: Thực hiện bằng phương pháp trắc đạc, sử dụng máy toàn đạc điện tử leica, đo xác định tọa độ các điểm, tính toán xác định độ thẳng đứng cột, độ nghiêng cột, độ võng dầm kèo mái.

Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021
Hình ảnh: kiểm tra độ võng, độ thẳng đứng cột thép nhà xưởng-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời 

8. Kiểm tra cường độ, độ cứng vật liệu thép cấu kiện kết cấu: Kiểm tra độ cứng vật liệu thép xây dựng công trình bằng máy đo độ cứng thép.

Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021
Hình ảnh: kiểm tra cường độ, độ cứng vật liệu thép cột nhà xưởng-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời 

9. Lập báo cáo kiểm định chất lượng công trình: Tính toán kiểm tra khả năng chịu lực của kết cấu; đề xuất giải pháp sửa chữa, gia cố (trường hợp công trình bị hư hỏng hoặc không đảm bảo an toàn chịu lực).

Một số Mô hình tính toán chịu lực của kết cấu theo Tiêu chuẩn Việt Nam 5574:2018 và 5575:2012:

Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021Hình ảnh: kiểm tra mô hình tính công trình điển hình-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời

Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021Hình ảnh: kiểm tra mô hình tính công trình điển hình-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời 

-> Qua các bảng tính excel lập sẵn, sẽ tính toán đánh giá an toàn chịu lực của kết cấu.

Một số Mô hình tính toán chịu lực của kiểm định kết cấu theo Tiêu chuẩn Mỹ AISC 360-10:

Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021Hình ảnh: kiểm tra mô hình tính công trình điển hình-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời 

Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021Hình ảnh: kiểm tra mô hình tính phần tử thanh-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời 

Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021Hình ảnh: kiểm tra Tải DL-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời 

Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021Hình ảnh: kiểm tra Tải Solar-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời 

Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021Hình ảnh: kiểm tra Tải LL-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời 

Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021Hình ảnh: kiểm tra Tải WL1-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời 

Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021Hình ảnh: kiểm tra Tải WL2-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời 

Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021Hình ảnh: kiểm tra Tỷ số ứng suất (≤ 1 đảm bảo an toàn chịu lực)-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời 

Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021Hình ảnh: kiểm tra chuyển vị đứng-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời 

Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Điện Năng Lượng Mặt Trời (Solar Power System) 2021Hình ảnh: kiểm tra chuyển vị ngang – kiểm định kết cấu-Kiểm Định Kết Cấu Nhà Xưởng Phục Vụ Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời 

/…………………………………………………………………../

Khi công trình của quý khách hàng có xuất hiện những có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của thiết kế hoặc không đủ các căn cứ để đánh giá chất lượng, nghiệm thu khả năng an toàn chịu lực kết cấu công trình nhà xưởng, của hệ thống điện mặt trời mái nhà; hãy liên hệ với chúng tôi:

==> Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và kiểm định chất lượng công trình Vietsum để được tư vấn giải pháp đánh giá tình trạng thực tế của công trình, xác định nguyên nhân, xác định chất lượng hiện tại của kết cấu công trình để có những đánh giá kết luận chính xác cho công trình của quý khách hàng và sử dụng an toàn công trình, an toàn vận hành hiểu quả công trình.

Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

– “Vietsum đồng hành cùng thành công cho nhà xưởng của quý khách hàng” –

 

Chia sẻ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Viết một bình luận

Tin tức liên quan

Kết nối với chúng tôi

vietsum@vietsum.vn

096 613 9597