Tin tức

Phương châm: Uy tín – Trung Thực – Trực Quan

Kiểm Định An Toàn Chịu Lực – Đánh Giá Độ An Toàn Nhà Xưởng & Cấp Giấy Chứng Nhận 2023

Công tác chứng nhận Kiểm Định An Toàn Chịu Lực của công trình nói chung, của nhà xưởng sản xuất nói riêng cho các doanh nghiệp trong và doanh nghiệp ngoài nước ngày càng cần thiết hơn bao giờ hết. Giúp doanh nghiệp khẳng định đạt các yêu cầu về cơ sở vật chất, an toàn sử dụng trong quá trình lao động sản xuất và tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Kiểm Định An Toàn Chịu Lực – Đánh Giá Độ An Toàn & Cấp Giấy Chứng Nhận 2023

Kiểm định nhà xưởng – VietSum: đã thực hiện việc kiểm định chất lượng công trình, đánh giá an toàn khả năng chịu lực kết cấu cho rất nhiều công trình như: Kiểm định nhà xưởng sản xuất, Kiểm định xưởng may mặc, Kiểm định xưởng giày da, Kiểm định nhà kho thành phẩm, Kiểm định nhà ký túc xá, nhà xe, … và các công trình công cộng, công trình trường học, trường mầm non, tiểu học, trường trung học cơ sở, công trình nhà văn phòng.

Cơ sở thực hiện kiểm định chất lượng nhà xưởng – Nhà Máy – Đánh Giá Độ Kiểm Định An Toàn Chịu Lực & Cấp Giấy Chứng Nhận :

   – Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

   – Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của chính phủ ban hành.

Thời gian bao lâu nên tiến hành kiểm định lại nhà xưởng:

Việc kiểm tra định kỳ nhằm theo dõi phát hiện kịp thời những dấu hiệu hư hỏng của kết cấu công trình trong quá trình sử dụng. Từ đó có biện pháp xử lý sớm nhằm duy trì tuổi thọ công trình. 

Chu kỳ kiểm tra hạng mục công trình theo mục 5.5.3 của tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9343:2012 “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì” như sau:

    – Công trình đặc biệt quan trọng từ 2 đến 3 năm.

    – Công trình thường xuyên có rất đông người làm việc hoặc qua lại từ 3 đến 5 năm.

    – Công trình công nghiệp và dân dụng khác từ 5 đến 10 năm.

    – Công trình thường xuyên chịu ăn mòn khí hậu biển và ăn mòn hóa chất từ 1 đến 2 năm.

Khi kết cấu công trình đảm bảo an toàn về khả năng chịu lực và an toàn trong quá trình sử dụng, thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận chất lượng công trình xây dựng.

Dưới đây là mẫu Giấy chứng nhận chất lượng công trình xây dựng – Kiểm định nhà xưởng – VietSum, gồm 01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh:

Kiểm Định Chất Lượng Nhà Xưởng – Nhà Máy – Đánh Giá Độ An Toàn Chịu Lực & Cấp Giấy Chứng Nhận 2021

Năng lực của tổ chức kiểm định xây dựng – Kiểm Định An Toàn Chịu Lực:

     – Tổ chức kiểm định phải có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng thuộc Bộ Xây Dựng cấp; và Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 do Tổ Chức Chứng Nhận ISOQ Việt Nam cấp.

     – Công ty chúng tôi có đủ năng lực hoạt động kiểm định xây dựng (Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Giấy chứng nhận ISO, chứng chỉ hành nghề của chủ trì) cho các công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông (đường thủy), hạ tầng kỹ thuật.

Một vài hình ảnh công trình đã được VIETSUM kiểm định chất lượng nhà xưởng và tính toán, mô hình tính toán kiểm tra khả năng an toàn kết cấu nhà xưởng để tiếp tục vận hành sử dụng nhà xưởng đạt hiệu quả tốt nhất:

/……………………………………………………………………../

Kiểm Định Chất Lượng Nhà Xưởng – Nhà Máy – Đánh Giá Độ An Toàn Chịu Lực & Cấp Giấy Chứng Nhận 2021Hình ảnh: Vietsum kiểm định kết cấu Công ty TNHH SXTM May Hà Nam An 3 – Kiểm định chất lượng nhà xưởng – nhà máy – Đánh giá độ Kiểm Định An Toàn Chịu Lực & Cấp giấy chứng nhận

Kiểm Định Chất Lượng Nhà Xưởng – Nhà Máy – Đánh Giá Độ An Toàn Chịu Lực & Cấp Giấy Chứng Nhận 2021Hình ảnh: Vietsum kiểm định kết cấu Nhà máy may mặc United Sweethearts – KCN Nhơn Trạch – Đồng Nai – Kiểm định chất lượng nhà xưởng – nhà máy – Đánh giá độ Kiểm Định An Toàn Chịu Lực & Cấp giấy chứng nhận

Kiểm Định Chất Lượng Nhà Xưởng – Nhà Máy – Đánh Giá Độ An Toàn Chịu Lực & Cấp Giấy Chứng Nhận 2021Hình ảnh: Vietsum kiểm định kết cấu Nhà máy sản xuất thiết bị truyền động – KCN Phú Mỹ  – Kiểm định chất lượng nhà xưởng – nhà máy – Đánh giá độ Kiểm Định An Toàn Chịu Lực & Cấp giấy chứng nhận

Kiểm Định Chất Lượng Nhà Xưởng – Nhà Máy – Đánh Giá Độ An Toàn Chịu Lực & Cấp Giấy Chứng Nhận 2021Hình ảnh: Vietsum kiểm định kết cấu Nhà xưởng công ty TNHH Xiang Jiang – Tây Ninh – Kiểm định chất lượng nhà xưởng – nhà máy – Đánh giá độ Kiểm Định An Toàn Chịu Lực & Cấp giấy chứng nhận

Kiểm Định Chất Lượng Nhà Xưởng – Nhà Máy – Đánh Giá Độ An Toàn Chịu Lực & Cấp Giấy Chứng Nhận 2021Hình ảnh: Vietsum kiểm định kết cấu Nhà xưởng Âu Việt Furniture – Kiểm định chất lượng nhà xưởng – nhà máy – Đánh giá độ Kiểm Định An Toàn Chịu Lực & Cấp giấy chứng nhận

Kiểm định nhà xưởng – VietSum: Trình bày các Nội dung công tác thực hiện kiểm định chất lượng nhà xưởng, bao gồm đề cương kiểm định chất lượng nhà xưởng và quy trình kiểm định chất lượng nhà xưởng, như sau:

/……………………………………………………………………../

1. Quan sát, kiểm tra hiện trạng công trình: Thực hiện bằng thủ công, kết hợp quan sát trực quan, sử dụng các thiết bị máy ảnh, thước thép, máy đo khoảng cách leica, thước kẹp điện tử, máy đo xác định bề rộng vết nứt. 

Kiểm định xưởng sản xuất – Kiểm định chất lượng nhà xưởng – Kiểm định xưởng may
Hình ảnh: Quan sát kiểm tra kích thước hình học kết cấu nhà xưởng – Kiểm định chất lượng nhà xưởng – nhà máy – Đánh giá độ Kiểm Định An Toàn Chịu Lực & Cấp giấy chứng nhận

Đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuấtHình ảnh: Quan sát kiểm tra kích thước hình học kết cấu nhà xưởng – Kiểm định chất lượng nhà xưởng – nhà máy – Đánh giá độ Kiểm Định An Toàn Chịu Lực & Cấp giấy chứng nhận

2. Kiểm tra kích thước hình học kết cấu cấu kiện: Kiểm tra hiện trường, đo đạc, xác định lại kích thước các cấu kiện công trình, đo vẽ lại theo thực tế. Thực hiện bằng phương pháp thủ công, đo đạc trực tiếp bằng thước thép, thước kẹp điện tử, máy đo khoảng cách leica.

Kiểm Định Chất Lượng Nhà Xưởng – Nhà Máy – Đánh Giá Độ An Toàn Chịu Lực & Cấp Giấy Chứng Nhận 2021Hình ảnh: Kiểm định kết cấu – kiểm tra kích thước tiết diện cấu kiện – Kiểm định chất lượng nhà xưởng – nhà máy – Đánh giá độ Kiểm Định An Toàn Chịu Lực & Cấp giấy chứng nhận

Kiểm Định Chất Lượng Nhà Xưởng – Nhà Máy – Đánh Giá Độ An Toàn Chịu Lực & Cấp Giấy Chứng Nhận 2021Hình ảnh: Kiểm định kết cấu – kiểm tra kích thước tiết diện cấu kiện – Kiểm định chất lượng nhà xưởng – nhà máy – Đánh giá độ Kiểm Định An Toàn Chịu Lực & Cấp giấy chứng nhận

3. Kiểm tra liên kết bu lông: Kiểm tra số lượng bulong liên kết, đường kính bulong và độ xiết chặt tới hạn của bulong liên kết M10-M60. Thực hiện bằng phương pháp thủ công, đo đạc trực tiếp bằng thước thép, thước kẹp điện tử, xiết cờ lê lực có độ dài cánh tay lực dài 2m.

Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp;Hình ảnh: Kiểm định kết cấu – kiểm tra lực xiết chặt liên kết bulong – Kiểm định chất lượng nhà xưởng – nhà máy – Đánh giá độ Kiểm Định An Toàn Chịu Lực & Cấp giấy chứng nhận

4. Kiểm tra cường độ bê tông: Kiểm tra cường độ bê tông bằng thử súng bật nảy kết hợp bảng tra Tiêu chuẩn xây dựng (TCVN)Thực hiện bằng phương pháp thủ công, phương pháp không phá hủy (NDT) sử dụng súng bật nẩyĐánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp;Hình ảnh: Kiểm định kết cấu – kiểm tra thử bật nảy cường độ bê tông – Kiểm định chất lượng nhà xưởng – nhà máy – Đánh giá độ Kiểm Định An Toàn Chịu Lực & Cấp giấy chứng nhận

5. Kiểm tra số lượng, đường kính cốt thép và chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép: Thực hiện bằng phương pháp điện từ sử dụng thiết bị máy Elcometer THD 331 kết hợp với khoan đục, đo đạc thủ công bằng thước thép, thước kẹp điện tử.

Kiểm Định Chất Lượng Nhà Xưởng – Nhà Máy – Đánh Giá Độ An Toàn Chịu Lực & Cấp Giấy Chứng Nhận 2021Hình ảnh: Kiểm định kết cấu – kiểm tra siêu âm vị trí số lượng, đường kính cốt thép sàn Elcometer – Kiểm định chất lượng nhà xưởng – nhà máy – Đánh giá độ Kiểm Định An Toàn Chịu Lực & Cấp giấy chứng nhận

6. Kiểm tra độ võng dầm, độ võng ô sàn, độ võng kèo mái: Thực hiện bằng phương pháp trắc đạc đo độ đồng phẳng của ô dầm sàn để xác định điểm võng kết cấu, sử dụng máy toàn đạc điện tử leica, đo xác định cao độ các điểm, tính toán độ võng, chênh lệch giữa các điểm đo.

Kiểm Định Chất Lượng Nhà Xưởng – Nhà Máy – Đánh Giá Độ An Toàn Chịu Lực & Cấp Giấy Chứng Nhận 2021
Hình ảnh: Kiểm định kết cấu – kiểm tra độ võng ô dầm sàn kết cấu bê tông – Kiểm định chất lượng nhà xưởng – nhà máy – Đánh giá độ Kiểm Định An Toàn Chịu Lực & Cấp giấy chứng nhận

7. Kiểm tra độ thẳng đứng cột, độ nghiêng lệch cột: Thực hiện bằng phương pháp trắc đạc đo độ nghiêng lệch cột, sử dụng máy toàn đạc điện tử leica, đo xác định tọa độ các điểm, tính toán xác định độ thẳng đứng cột.

Kiểm Định Chất Lượng Nhà Xưởng – Nhà Máy – Đánh Giá Độ An Toàn Chịu Lực & Cấp Giấy Chứng Nhận 2021
Hình ảnh: Kiểm định kết cấu – kiểm tra độ thẳng đứng cột, độ nghiêng lệch cột – Kiểm định chất lượng nhà xưởng – nhà máy – Đánh giá độ an toàn chịu lực & Cấp giấy chứng nhận

8. Lập báo cáo kiểm định chất lượng công trình: Tính toán kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn  của kết cấu; đề xuất giải pháp sửa chữa (trường hợp công trình bị hư hỏng). Và cấp giấy chứng nhận Kiểm Định An Toàn Chịu Lực nếu công trình đảm bảo về an toàn chịu lực.

Quy trình kiểm định chất lượng công trình – Audit nhà máy – an toàn chịu lực nhà xưởng 2022
Hình ảnh: Kiểm định kết cấu – Lập báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình – Kiểm định chất lượng nhà xưởng – nhà máy – Đánh giá độ an toàn chịu lực & Cấp giấy chứng nhận

/……………………………………………………………………../

Khi quý khách hàng cần kiểm định chất lượng nhà xưởng để đánh giá khả năng Kiểm Định An Toàn Chịu Lực nhà xưởng – đánh giá an toàn kết cấu – kiểm định an toàn kết cấu nhà xưởng phục vụ cho đơn vị Audit nhà máy (factory audit) cần liên hệ đến chúng tôi Công ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc và Kiểm Định Chất Lượng Công Trình VietSum theo Hotline 090 959 8771 – Mr Nam để được tư vấn cụ thể về Quy trình kiểm định chất lượng nhà xưởng, đánh giá an toàn chịu lực nhà xưởng, mục đích kiểm định chất lượng xưởng cũng như nội dung và phương pháp kiểm định chất lượng nhà xưởng;

Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

– “Vietsum đồng hành cùng thành công cho nhà xưởng của quý khách hàng” –

Chia sẻ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Viết một bình luận

Tin tức liên quan

Kết nối với chúng tôi

vietsum@vietsum.vn

096 613 9597