Tin tức

Phương châm: Uy tín – Trung Thực – Trực Quan

Kiểm Định Chất Lượng Nhà Xưởng Nhà Máy May Mặc 2024 Một Trong Những Yếu Tố Quan Trọng Nhất Của Nhà Xưởng Sản Xuất

Kiểm định chất lượng nhà xưởng – Kiểm định đánh giá nhà máy – kiểm định an toàn kết cấu nhà máy để trở thành nhà cung cấp, cung ứng dịch vụ cho xuất nhập khẩu hàng hóa may mặc – nhà xưởng nội thất – nhà xưởng da giày – nhà xưởng bao bì – nhà xưởng gia công sản phẩm.

Kiểm định chất lượng nhà xưởng – Kiểm định đánh giá nhà xưởng sản xuất – nhà máy may mặc 2023

Kiểm định đánh giá nhà xưởng sản xuất – nhà máy may mặc – kiểm định chất lượng nhà xưởng 2021

Hình ảnh: Tổng thể nhà máy may mặc United Sweethearts – KCN Nhơn Trạch – Đồng Nai

Kiểm định đánh giá nhà máy – audit nhà máy – kiểm định nhà xưởng sản xuất: nhằm lựa chọn đúng nhà xưởng được đánh giá chất lượng xây dựng, kiểm định chất lượng nhà xưởng đủ khả năng an toàn kết cấu, an toàn nhà xưởng là một trong những yếu tố quan trọng nhất của nhà xưởng sản xuất.

Kiểm định nhà xưởng sản xuất may mặc – da giày – gia công thành phẩm giúp nhà máy đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng công trình, tiêu chuẩn thiết kế nhà xưởng, tiêu chuẩn chất lượng công trình nhà máy được quy định trong điều khoản hợp đồng, checklist audit nhà máy của khách hàng nhà xưởng trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định trước khi lựa chọn trong chuỗi cung ứng.

Kiểm định đánh giá nhà xưởng sản xuất – nhà máy may mặc – kiểm định chất lượng nhà xưởng 2021

Hình ảnh: Tổng thể nhà xưởng chính – Nhà máy United Sweethearts – KCN Nhơn Trạch – Đồng Nai

Công ty kiểm định chất lượng công trình Vietsum: cung cấp cho khách hàng trình tự xử lý các yêu cầu kiểm định nhà xưởng, kiểm định audit nhà máy:

  1. Khi nhận được yêu cầu kiểm định nhà xưởng của khách hàng, nhà xưởng cần nắm bắt yêu cầu cụ thể mục đích kiểm định nhà xưởng của khách hàng về nội dung kiểm định, đề cương kiểm định nhà xưởng.
  2. Nhà xưởng cần nắm bắt các thông tin liên quan đến yêu cầu kiểm định của khách hàng: Yêu cầu kiểm định nhà máy, số lần kiểm định nhà máy, nội dung kiểm định nhà máy, thời gian kiểm định nhà máy.
  3. Nhà xưởng lên kế hoạch tổ chức thực hiện kiểm định nhà xưởng: bao gồm kiểm định nhà xưởng lần đầu và kiểm định nhà xưởng khắc phục các yêu cầu của lần kiểm định nhà xưởng lần trước.
  4. Tiếp đoàn kiểm định nhà xưởng (kiểm định xưởng sản xuất – kiểm định Vietsum) kiểm định, đánh giá nhà xưởng tại nhà máy sản xuất, kiểm định nhà xưởng theo nội dung kiểm định, đề cương kiểm định đã được duyệt.
  5. Tiếp nhận kết quả báo cáo kiểm định chất lượng nhà xưởng của công ty kiểm định nhà xưởng, theo dõi duyệt kết quả audit nhà xưởng và lưu trữ báo cáo kiểm định nhà xưởng để duy trì kiểm tra theo định kỳ.

Kiểm định đánh giá nhà xưởng sản xuất – nhà máy may mặc – kiểm định chất lượng nhà xưởng 2021

Hình ảnh: Kiểm định chất lượng nhà xưởng tại – Nhà máy United Sweethearts – KCN Nhơn Trạch – Đồng Nai

Quy trình kiểm định nhà máy (Audit) – kiểm định nhà xưởng – kiểm định nhà cung cấp (supplier audit): khảo sát nhà xưởng, xem xét những khác biệt của nhà xưởng so với thiết kế nhà xưởng ban đầu, kiểm tra tổng thể quan sát và thử nghiệm kết cấu, ghi nhận những vị trí hư hỏng của nhà máy, thấm, nứt, bong tróc, lún nghiêng.. của nhà xưởng, để thu thập số liệu, tính toán khả năng an toàn của nhà xưởng, xưởng sản xuất, xưởng may mặc, xưởng da giầy, bao bì, nhà văn phòng, nhà kho thành phẩm, nhà phụ trợ…đưa ra các hướng dẫn quy trình bảo trì cho nhà xưởng theo định kỳ 3-5 năm.

Kiểm định đánh giá nhà xưởng sản xuất – nhà máy may mặc – kiểm định chất lượng nhà xưởng 2021

Hình ảnh: Tổng thể khu sản xuất – Nhà máy United Sweethearts – KCN Nhơn Trạch – Đồng Nai

Công ty kiểm định chất lượng công trình xây dựng: Vietsum là công ty có các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đủ năng lực kiểm định chất lượng công trình, chứng nhận ISO 9001:2015 trong lĩnh vực kiểm định công trình, kiểm định nhà xưởng, đánh giá khả năng an toàn kết cấu chịu lực nhà xưởng.

Chứng chỉ đánh giá an toàn kết cấu nhà xưởng: Vietsum có các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đủ năng lực kiểm định chất lượng công trình, những chuyên gia là kỹ sư, kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề đáp ứng nhu cầu tư vấn về hệ thống tiêu chuẩn đánh giá nhà xưởng – công trình công nghiệp và dân dụng theo hệ thống quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành.

Sau đây là nhà xưởng được kiểm định, đánh giá chất lượng hiện tại của nhà xưởng nhằm phục vụ cho các yêu cầu Checklist for Factory Audit, Audit nhà máy, Audit nhà xưởng, Audit công trình công nghiệp, lập quy trình bảo trì, bảo dưỡng nhà xưởng, đảm bảo thẩm mỹ cho công trình – nhà xưởng.

/………………………………/

CÔNG TRÌNH: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ : ĐƯỜNG SỐ 10, KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH I, XÃ PHƯỚC THIỀN, HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY MẶC XUẤT KHẨU

QUY MÔ: 12.500 M²

Auditing and Inspection factory – garment factory – factory quality inspection 2021

Hình ảnh: Tổng thể kiểm định nhà xưởng sản xuất tại Nhà máy United Sweethearts

Kiểm định đánh giá nhà xưởng sản xuất – nhà máy may mặc – kiểm định chất lượng nhà xưởng 2021

Hình ảnh: Tổng thể nhà văn phòng tại nhà máy

Kiểm định đánh giá nhà xưởng sản xuất – nhà máy may mặc – kiểm định chất lượng nhà xưởng 2021

Hình ảnh: Tổng thể kiểm tra kích thước cột thép của nhà máy

Kiểm định đánh giá nhà xưởng sản xuất – nhà máy may mặc – kiểm định chất lượng nhà xưởng 2021

Hình ảnh: Kiểm tra kích thước cột bê tông của nhà máy

Kiểm định đánh giá nhà xưởng sản xuất – nhà máy may mặc – kiểm định chất lượng nhà xưởng 2021

Hình ảnh: Kiểm tra kích thước của bu lông liên kết chân cột

Kiểm định đánh giá nhà xưởng sản xuất – nhà máy may mặc – kiểm định chất lượng nhà xưởng 2021

Hình ảnh: Hình ảnh kiểm tra tiết diện bề dày thép hình cột nhà xưởng

Kiểm định đánh giá nhà xưởng sản xuất – nhà máy may mặc – kiểm định chất lượng nhà xưởng 2021

Hình ảnh: Kiểm tra siêu âm số lượng cốt thép trong cột bê tông

Kiểm định đánh giá nhà xưởng sản xuất – nhà máy may mặc – kiểm định chất lượng nhà xưởng 2021

Hình ảnh: Kiểm tra cường độ, độ cứng của cột bê tông

Kiểm định đánh giá nhà xưởng sản xuất – nhà máy may mặc – kiểm định chất lượng nhà xưởng 2021

Hình ảnh: Kiểm tra siêu âm cốt thép nền bê tông nhà xưởng

Kiểm định đánh giá nhà xưởng sản xuất – nhà máy may mặc – kiểm định chất lượng nhà xưởng 2021

Hình ảnh: Kiểm tra độ thẳng đứng, độ nghiêng của cột thép – kiểm định chất lượng nhà xưởng

Kiểm định đánh giá nhà xưởng sản xuất – nhà máy may mặc – kiểm định chất lượng nhà xưởng 2021

Hình ảnh: Tổng thể nhà văn phòng, chất lượng mặt đứng bên ngoài công trình – kiểm định chất lượng nhà xưởng  

Kiểm định đánh giá nhà xưởng sản xuất – nhà máy may mặc – kiểm định chất lượng nhà xưởng 2021

Hình ảnh: Tổng thể nhà xưởng chính, chất lượng mặt đứng bên ngoài công trình – kiểm định chất lượng nhà xưởng

/…………………………………………../

Khi quý khách hàng cần kiểm định chất lượng nhà xưởng để đánh giá khả năng an toàn chịu lực nhà xưởng – đánh giá an toàn kết cấu – kiểm định an toàn kết cấu nhà xưởng phục vụ cho đơn vị Audit nhà máy (factory audit) cần liên hệ đến chúng tôi Công ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc và Kiểm Định Chất Lượng Công Trình VietSum theo Hotline 090 959 8771 – Mr Nam để được tư vấn cụ thể về Quy trình kiểm định chất lượng công trình, đánh giá an toàn chịu lực nhà xưởng, mục đích kiểm định chất lượng công trình cũng như nội dung và phương pháp kiểm định chất lượng công trình

Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

– “Vietsum đồng hành cùng thành công cho nhà xưởng của quý khách hàng” –

Kiểm Định Chất Lượng Nhà Xưởng, Nhà Máy May Mặc, Nhà Xưởng Sản Xuất

#Kiểm_Định_Chất_Lượng_Nhà_Xưởng, #Nhà_Máy_May_Mặc, #Nhà_Xưởng_Sản_Xuất

#Kiem_Dinh_Chat_Luong_Nha_Xuong, #Nha_May_May_Mac, #Nha_Xuong_San_Xuat

Chia sẻ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Viết một bình luận

Tin tức liên quan

Kết nối với chúng tôi

vietsum@vietsum.vn

096 613 9597