Kiểm Định Bảo Trì Nhà Xưởng Sản Xuất – Lập Quy Trình Bảo Trì Nhà Xưởng 2023

Tại sao cần kiểm định bảo trì nhà xưởng, lập quy trình bảo trì nhà xưởng như thế nào? Quy trình kiểm định xưởng sản xuất để bảo trì công trình được lập và tái kiểm định trong bao lâu?

Các dịch vụ Kiểm định bảo trì nhà xưởng sản xuất liên quan:

Kiểm định nhà xưởng sản xuất, công trình, xưởng dệt may, da giày, bao bì xuất nhập khẩu là rất cần thiết cho công trình được sử dụng lâu dài, ổn định và an toàn cho kế khoạch kinh doanh, công nhân viên tại công trình – nhà xưởng.

Các công trình nhà xưởng sản xuất hoạt động sử dụng theo thời gian dài 20-30 năm, các công trình thuê lại từ những nhà xưởng sản xuất đã cũ 30-50 năm, sẽ thay đổi nhiều về chất lượng công trình, giảm dần chất lượng về kết cấu công trình, các cấu kiện nhà xưởng, vật liệu hoàn thiện kiến trúc công trình, mức độ suy giảm này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, phần lớn là phụ thuộc vào chất lượng thiết kế và thi công của nhà xưởng, công trình xây dựng trước đây.

Việc kiểm tra đánh giá, xác định các vị trí hư hỏng xuất hiện bất trường trên công trình, có gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình nhà xưởng, để tính toán, kết luận khả năng an toàn, thẩm mỹ công trình và đưa ra phương án khắc phục theo định kỳ 3-5 năm là rất cần thiết cho nhà xưởng sản xuất, xưởng dệt may, xưởng da giày, xưởng bao bì xuất nhập khẩu.

Kiểm định xưởng sản xuất để lập quy trình bảo trì công trình, bảo trì nhà xưởng:

Vì vậy, Lập quy trình kiểm định bảo trì nhà xưởng sản xuất do đơn vị Vietsum kiểm định với nhiệm vụ tư vấn kiểm định nhằm đưa ra một quy trình bảo trì nhà xưởng đảm bảo duy trì độ ổn định an toàn của nhà xưởng sản xuất trong quá trình khai thác vận hành sử dụng theo định kỳ là 3-5 năm.

KIỂM ĐỊNH XƯỞNG SẢN XUẤT TẠI NHÀ XƯỞNG ĐỂ LẬP QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH:

Kiểm định bảo trì nhà xưởng sản xuất – lập quy trình bảo trì nhà xưởng

Hình ảnh: Kiểm định viên quan sát chất lượng kết cấu khung treo để bảo trì nhà xưởng.

Kiểm định bảo trì nhà xưởng sản xuất – lập quy trình bảo trì nhà xưởng

Hình ảnh: Kiểm định viên kiểm tra kết cấu treo cáp nhà xưởng để đưa ra quy trình bảo trì nhà xưởng .

Kiểm định bảo trì nhà xưởng sản xuất – lập quy trình bảo trì nhà xưởng

Hình ảnh: Kiểm định viên kiểm tra kết cấu treo mái để đánh giá đưa ra biện pháp bảo trì nhà xưởng.

QUY TRÌNH KIỂM TRA BẢO TRÌ NHÀ XƯỞNG, BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH TẠI VIETSUM

A. – Khi nào cần kiểm định chất lượng nhà xưởng phục vụ bảo trì nhà xưởng, bảo dưỡng công trình, xưởng sản xuất ?

   – Cần kiểm tra định kỳ của đơn vị kiểm định theo kế hoạch bảo trì nhà xưởng, xưởng sản xuất là 3-5 năm.

   – Khi phát hiện chất lượng công trình đi xuống, có những phát sinh hư hỏng của một số cấu kiện nhà xưởng, công trình có biểu hiện xấu về chất lượng kết cấu, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác và sử dụng sản xuất của nhà xưởng.

   – Khi có yêu cầu đánh giá chất lượng hiện trạng nhà xưởng – Audit factory – phục vụ cho việc an toàn, bảo trì nhà xưởng đối với công trình đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có hồ sơ kiểm tra đánh giá, chưa có quy trình bảo trì.

   – Khi nhà xưởng cần kiểm định để ra quyết định kéo dài thời gian sử dụng của công trình, của nhà xưởng, xưởng sản xuất do đã hết tuổi thọ thiết kế hoặc để tính toán giải pháp cải tạo, nâng cấp công trình tái sử dụng.

B. – Lập và quản lý hồ sơ bảo trì, bảo dưỡng nhà xưởng, công trình, xưởng sản xuất định kỳ 3-5 năm ?

   – Trước tiên, lập kế hoạch kiểm tra sửa chữa, bảo trì nhà xưởng, công trình, xưởng sản xuất định kỳ theo mong muốn của Chủ nhà xưởng sản xuất.

   – Sau đó quản lý và lưu trữ các hồ sơ liên quan đến bảo trì nhà xưởng, bảo dưỡng công trình theo định kỳ tái kiểm định 3-5 năm.

Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

— “Vietsum đồng hành cùng thành công cho nhà xưởng của quý khách hàng” —

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Dịch vụ liên quan

Kết nối với chúng tôi

vietsum@vietsum.vn

096 613 9597