Thẩm Tra Bản Vẽ Thi Công, Dự Toán Giá Trị Nhà Xưởng, Thiết Kế Nhà Xưởng Bố Trí Chức Năng Sử Dụng Bên Trong 1 Nhà Xưởng

Những tiêu chí kiểm định Vietsum thực hiện trong thẩm tra bản vẽ thi công nhà xưởng, dự toán giá trị công trình – Thiết kế nhà xưởng sản xuất, thẩm tra mô hình phục vụ bố trí chức năng sử dụng bên trong nhà xưởng.

Các dịch vụ Thẩm tra bản vẽ thi công, dự toán giá trị nhà xưởng liên quan:

Về chất lượng của thẩm tra thiết kế:

   – Phù hợp với dự án đầu tư xây dựng và các bản vẽ công nghệ nhà xưởng (chuyển giao giải pháp công nghệ).

   – Phù hợp công năng chuyên dụng đặc thù sản xuất của nhà xưởng.

   – Phù hơp với tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hiện hành TCVN.

Về yêu cầu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật:

   – Đúng với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và những tiêu chuẩn liên quan cũng như tuân thủ các quy định chính quyền địa phương xây dựng công trình.

   – Đảm bảo an toàn, bền vững, phòng chống cháy nổ và ổn định trong quá trình sử dụng.

   – Thiết kế đầy đủ các tiêu chí vật liệu sử dụng và thông số kỹ thuật hợp chuẩn hợp quy (ISO).

   – Cân đối giá trị dự toán xây dựng công trình để tiết kiệm tổng chí phí xây dựng nhà xưởng.

Thẩm tra bản vẽ thi công, dự toán giá trị nhà xưởng – Thiết kế nhà xưởng 2021

Hình ảnh: thẩm tra thiết kế thi công nhà xưởng trên bản vẽ.

Thẩm tra bản vẽ thi công, dự toán giá trị nhà xưởng – Thiết kế nhà xưởng 2021

Hình ảnh: thẩm tra thiết kế thi công nhà xưởng trên bản vẽ.

Thẩm tra bản vẽ thi công, dự toán giá trị nhà xưởng – Thiết kế nhà xưởng 2021

Hình ảnh: thẩm tra thiết kế thi công nhà xưởng trên bản vẽ.

HÌNH ẢNH THẨM TRA – THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG:

Thẩm tra bản vẽ thi công, dự toán giá trị nhà xưởng – Thiết kế nhà xưởng 2021

Hình ảnh: thẩm tra mô hình nhà xưởng phục vụ tính toán thiết kế thi công.

Thẩm tra bản vẽ thi công, dự toán giá trị nhà xưởng – Thiết kế nhà xưởng 2021

Hình ảnh: thẩm tra mô hình nhà xưởng phục vụ tính toán thiết kế thi công.

Thẩm tra bản vẽ thi công, dự toán giá trị nhà xưởng – Thiết kế nhà xưởng 2021

Hình ảnh: thẩm tra mô hình phục vụ bố trí chức năng sử dụng bên trong nhà xưởng.

Thẩm tra bản vẽ thi công, dự toán giá trị nhà xưởng – Thiết kế nhà xưởng 2021

Hình ảnh: thẩm tra mô hình phục vụ bố trí chức năng sử dụng bên trong nhà xưởng.

NỘI DUNG THẨM TRA – THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG NHÀ XƯỞNG – Thẩm tra bản vẽ thi công:

A. Tư vấn cơ sở phục vụ xin phép xây dựng xưởng, xin phép PCCC, hỗ trợ trong việc xin giấy phép xây dựng;

B. Thiết kế – Mô phỏng hóa mô hình kỹ thuật giải pháp kết cấu, hệ thống MEP, và PCCC của nhà xưởng;

C. Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công nhà xưởng (Phục vụ công tác mời thầu thi công xây dựng nhà xưởng);

D. Thẩm tra tối ưu giá trị xây dựng của thiết kế, thẩm tra dự toán, giá trị xây dựng nhà xưởng;

E. Nghiệm thu bàn giao hồ sơ thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công nhà xưởng và lưu trữ hồ sơ;

Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

— “Vietsum đồng hành cùng thành công cho nhà xưởng của quý khách hàng” —

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Dịch vụ liên quan

Kết nối với chúng tôi

vietsum@vietsum.vn

096 613 9597