Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Khi Lắp Đặt Điện Mặt Trời Áp Mái Nhà Trang Trại 2024

Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại 2022: Theo công văn 6284/VPCP-CN năm 2020 về lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà trang trại nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành: ‘’V/v thông tin Báo điện tử Vietnamnet phản ánh liên quan đến lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà trang trại nông nghiệp.”

Công văn 7088/BCT-ĐL năm 2020 về hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà do Bộ Công thương ban hành: ”Tại điểm c) Yêu cầu chủ đầu tư hệ thống ĐMTMN có bản cam kết tự chịu trách nhiệm về công trình xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn, quy định của pháp luật hiện hành, mái nhà của công trình xây dựng phù hợp với công năng, mục đích sử dụng của công trình xây dựng.

Đối với hệ thống ĐMTMN của công trình trang trại, yêu cầu chủ đầu tư bổ sung xác nhận của UBND cấp xã hoặc huyện về việc khai báo xây dựng trang trại.’’

Công văn 202/TTg-CN năm 2021 về báo cáo kết quả rà soát điện mặt trời đã hoàn thành thẩm định toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Và công văn 1685/BCT-DL năm 2022 về kiểm tra, rà soát về phát triển điện mặt trời trên địa bàn do Bộ Công thương ban hành.

… /

Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại 2024

 

Điện mặt trời áp mái nhà trang trại nông nghiệp (Solar Farm) hiện nay đang trong giai đoạn đã đầu tư xây dựng nhưng chưa đấu nối vào hệ thống điện, chưa vận hành khai thác và sử dụng; do thiếu hàng loạt các thủ tục pháp lý về an toàn chịu lực công trình, an toàn xây dưng hoặc các văn bản kiểm tra, báo cáo kiểm định chất lượng công trình xác nhận về an toàn chịu lực kết cấu của công trình.

Công tác kiểm định chất lượng công trình điện mặt trời áp mái nhà trang trại (Solar Farm) nhằm phục vụ kiểm tra khả năng an toàn xây dựng, sự phù hợp hiện trạng công trình so với các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, các quy định hiện hành của pháp luật; đánh giá độ an toàn chịu lực kết cấu công trình, xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình với công năng, mục đích khi lắp đặt điện mặt trời áp mái của công trình trang trại (Solar Farm).

Công tác kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại (Solar Farm) là cơ sở quan trọng để lập báo cáo kiểm định chất lượng công trình xác nhận về khả năng an toàn chịu lực kết cấu của công trình, đặc biệt các công trình tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Kinh nghiệm tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc và Kiểm Định Chất Lượng Công Trình VIETSUM (VCQC) đã thực hiện kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại (Solar Farm).

Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại 2022
Hình ảnh: Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại 2022 – Tại xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Công trình kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại nông nghiệp: Quy mô công suất điện mặt trời là 6Mwp; Công trình kiểm định tại xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại 2022
Hình ảnh: Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại 2022 – Tại Thôn 4, xã Quãng Ngãi, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Công trình kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại nông nghiệp: Quy mô công suất điện mặt trời là 4Mwp; Công trình kiểm định tại Thôn 4, xã Quãng Ngãi, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại 2022
Hình ảnh: Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại 2022 – Tại xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Công trình kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại nông nghiệp: Quy mô công suất điện mặt trời là 1Mwp; Công trình kiểm định tại xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại 2022
Hình ảnh: Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại 2022 – Tại Thôn Lộc Hòa, xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Công trình kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại nông nghiệp: Quy mô công suất điện mặt trời là 550Kwp; Công trình kiểm định tại Thôn Lộc Hòa, xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại 2022
Hình ảnh: Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại 2022 – Tại Thôn 3, xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Công trình kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại nông nghiệp: Quy mô công suất điện mặt trời là 600Kwp; Công trình kiểm định tại Thôn 3, xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Mục tiêu kiểm định: Xác định chất lượng hiện trạng; tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực và độ an toàn của kết cấu hạng mục công trình phục vụ lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời áp mái nhà công trình trang trại nông nghiệp;

Căn cứ theo Đề cương kiểm định chất lượng công trình (đã được thẩm duyệt): Nội dung kiểm định chất lượng công trình được Vietsum tiến hành thực hiện bao gồm: Quan sát kiểm tra hiện trạng, xác định đặc điểm kiến trúc và kết cấu hạng mục công trình; Kiểm tra kích thước hình học các cấu kiện kết cấu công trình; Kiểm tra cường độ vật liệu kết cấu thép; Kiểm tra độ phủ sơn bảo vệ kết cấu thép… và Tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực và độ an toàn của kết cấu hạng mục công trình phục vụ lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời áp mái nhà trang trại (Solar Farm).

Lập báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình xây dựng: Kết luận chính xác khả năng an toàn chịu lực của kết cấu hiện trạng công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà; Tính toán và kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn của kết cấu hạng mục công trình phục vụ lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời áp mái nhà trang trại (Solar Farm);

đánh giá an toàn chịu lực kết cấu công trình xây dựng theo TCVN 2737:1995: Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 5574:2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 5575:2012: Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế; và các tiêu chuẩn liên quan khác;

Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại 2022
Hình ảnh: Lập báo cáo Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại 2022

Hình ảnh kiểm định tại công trình được Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc và Kiểm Định Chất Lượng Công Trình VIETSUM (VCQC) đã thực hiện cho dịch vụ kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại (Solar Farm).

Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại (Solar Farm), siêu âm xác định thông số tiết diện các chi tiết công trình hiện hữu  (xà gồ, vì kèo/dầm mái/khung thép,v.v.).

Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại 2022
Hình ảnh: Siêu âm xác định thông số tiết diện – Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại 2022

Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại (Solar Farm), kiểm thử thực nghiệm khả năng làm việc của vật liệu, cường độ vật liệu kết cấu thép (xà gồ, vì kèo/dầm mái/khung thép,v.v.), đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng vật liệu thép.

Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại 2022
Hình ảnh: Kiểm tra cường độ vật liệu kết cấu thép – Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại 2022

Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại (Solar Farm), xác định các thông số kỹ thuật, các cấu tạo, thông số các chi tiết công trình hiện hữu (xà gồ, vì kèo/dầm mái/khung thép,v.v.).

Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại 2022
Hình ảnh: Xác định các thông số kỹ thuật – Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại 2022

Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại (Solar Farm), xác định khả năng chịu kéo, chịu cắt, cường độ lực xiết chặt bu lông, độ ổn định các liên kết hiện hữu  (xà gồ, vì kèo/dầm mái/khung thép,v.v.), đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng liên kết bu lông;

Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại 2022
Hình ảnh: Kiểm tra liên  kết bu lông – Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại 2022

Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại (Solar Farm), Tính toán và kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn của kết cấu hạng mục công trình phục vụ lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời áp mái nhà trang trại (Solar Farn), đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà trang trại;

/………………………………………………./

Kiểm định chất lượng công trình khi lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà trang trại (Solar Farm); là công tác quan trọng để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ kiểm định chất lượng công trình xây dựng; kiểm định an toàn chịu lực công trình; cấp chứng nhận khả năng an toàn chịu lực công trình đến các cơ quan thẩm quyền ban ngành liên quan; 

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc và Kiểm Định Chất Lượng Công Trình VIETSUM (VCQC) có năng lực chuyên sâu trong kiến trúc cấu tạo xây dựng, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình xây dựng phục vụ tốt công tác kiểm định an toàn chịu lực công trình xây dựng. Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

— “Vietsum đồng hành cùng thành công cho công trình của quý khách hàng” —

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình HCM, Lắp Đặt Điện Mặt Trời Áp Mái Sài Gòn, Điện Mặt Trời Áp Mái Nhà Trang Trại Bình Dương, Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Hà Nội, Lắp Đặt Điện Mặt Trời Áp Mái Đồng Nai, Điện Mặt Trời Áp Mái Nhà Trang Trại Cần Thơ

#Kiểm_Định_Chất_Lượng_Công_Trình, #Lắp_Đặt_Điện_Mặt_Trời_Áp_Mái, #Điện_Mặt_Trời_Áp_Mái_Nhà_Trang_Trại

#Kiem_Dinh_Chat_Luong_Cong_Trinh, #Lap_Dat_Dien_Mat_Troi_Ap_Mai, #Dien_Mat_Troi_Ap_Mai_Nha_Trang_Trai

Viết một bình luận