Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Hệ Thống Cụm Bể Xử Lý Nước Thải Nhà Máy 2024

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải: là công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng xây dựng, xác định nguyên nhân hư hỏng, xác định đặc tính thông số kỹ thuật xây dựng hiện hữu của hệ thống cụm bể xử lý nước thải; bao gồm Bể Gom,

Bể Điều Hòa, Bể Keo Tụ & Tạo Bông, Bể Lắng Bùn Hóa Lý, Bể Trung Hòa Ph, Bể Lọc Sinh Học 1, Bể Lọc Sinh Học 2, Bể Trung Gian 1, Bể Trung Gian 2, Cụm Bể Hiếu Khí, Bể Lắng Bùn Sinh Học, Bể Nén Bùn (2) tập hợp thành hệ thống cụm bể xử lý nước thải hiện hữu của nhà máy;

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải nhà máy.

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải tại nhà máy: có đối tượng kiểm định là tập hợp các bể chức năng thành cụm bể xử lý nước thải nhà máy đã được xây dựng; nhằm phục vụ hoạt động xử lý nước thải cho toàn bộ nhà máy; theo thời gian cụm bể xử lý nước thải đã có những dấu hiệu suy giảm chất lượng công trình; đặt ra nhu cầu cấp thiết phải kiểm định chất lượng hiện trạng để kịp thời đánh giá độ an toàn sử dụng của cụm bể xử lý nước thải hiện hữu;

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải nhà máy 2022.
Hình ảnh: Tổng thể Cụm bể xử lý nước thải – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải nhà máy 2022.
Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải nhà máy 2022.
Hình ảnh: Tổng thể Cụm bể xử lý nước thải – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải nhà máy 2022.

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Kiểm định chất lượng công trình (Sài Gòn, HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai,..) phục vụ bảo trì công trình xây dựng là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong quá trình khai thác sử dụng.

Nội dung bảo trì công trình xây dựng có thể bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình; bổ sung, thay thế hạng mục, thiết bị công trình để việc khai thác sử dụng công trình đảm bảo an toàn nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng, quy mô công trình;

Mục tiêu kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải: nhằm kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải, xác định chất lượng hiện trạng; đánh giá độ an toàn sử dụng của cụm bể xử lý nước thải hiện hữu. Đề xuất phương án sửa chữa để đảm bảo an toàn sử dụng cụm bể xử lý nước thải;

Đề cương kiểm định và Báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải: là hồ sơ thực hiện kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải, trình bày công tác thực nghiệm, kiểm định chất lượng xây dựng, thu thập thông số kỹ thuật công trình, kết luận chuẩn xác về các đánh giá độ an toàn sử dụng của cụm bể xử lý nước thải hiện hữu;

Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải nhà máy 2022.
Hình ảnh: Chứng nhận & Báo cáo kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải nhà máy 2022.

/…………………………………………………………………../

CÔNG TRÌNH : CÔNG TY TNHH COATS PHONG PHÚ

HẠNG MỤC : BỂ GOM, BỂ ĐIỀU HÒA, BỂ KEO TỤ & TẠO BÔNG, BỂ LẮNG BÙN HÓA LÝ, BỂ TRUNG HÒA PH, BỂ LỌC SINH HỌC 1, BỂ LỌC SINH HỌC 2, BỂ TRUNG GIAN 1, BỂ TRUNG GIAN 2, CỤM BỂ HIẾU KHÍ, BỂ LẮNG BÙN SINH HỌC, BỂ NÉN BÙN (2)

ĐỊA ĐIỂM : SỐ 48 ĐƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ, P. TĂNG NHƠN PHÚ B, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

/…………………………………………………………………../

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải nhà máy 2022.
Hình ảnh: Công tác khoan lấy mẫu bê tông thành bể – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải nhà máy 2022.
Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải nhà máy 2022.
Hình ảnh: Kiểm tra đặc tính của mẫu bê tông (thi nghiệm tại Las-XD) – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải nhà máy 2022.
Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải nhà máy 2022.
Hình ảnh: Kiểm thử cường độ vật liệu – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải nhà máy 2022.
Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải nhà máy 2022.
Hình ảnh: Quan trắc chuyển vị – độ lún cum bể – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải nhà máy 2022.
Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải nhà máy 2022.
Hình ảnh: Kiểm tra ghi nhận hiện trạng cụm bể – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải nhà máy 2022.
Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải nhà máy 2022.
Hình ảnh: Kiểm tra đặc tính bề dày cấu tạo thành bể thép – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải nhà máy 2022.
Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải nhà máy 2022.
Hình ảnh: Kiểm tra cốt thép trong bê tông thành bể – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải nhà máy 2022.
Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải nhà máy 2022.
Hỉnh ảnh: Kiểm tra thông số kỹ thuật – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hệ thống cụm bể xử lý nước thải nhà máy 2022.

/…………………………………………………………………../

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng cụm bể xử lý nước thải hiện hữu là rất cần thiết, đánh giá độ an toàn sử dụng của cụm bể xử lý nước thải hiện hữu, tăng tuổi thọ công trình xây dựng cho bể xử lý nước thải hiện hữu;

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc và Kiểm Định Chất Lượng Công Trình VIETSUM có năng lực chuyên sâu trong kiến trúc cấu tạo xây dựng, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình xây dựng sẽ đánh giá chuẩn xác để đảm bảo chất lượng an toàn sử dụng công trình xây dựng. Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

— “Vietsum đồng hành cùng thành công cho công trình của quý khách hàng” —

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Sài Gòn, Xây Dựng Hệ Thống Cụm Bể HCM, Xử Lý Nước Thải Nhà Máy Hà Nội

#Kiểm_Định_Chất_Lượng_Công_Trình, #Xây_Dựng_Hệ_Thống_Cụm_Bể, #Xử_Lý_Nước_Thải_Nhà_Máy

#KiEm_Dinh_Chat_Luong_Cong_Trinh, #Xay_Dung_He_Thong_Cum_Be, #Xu_Ly_Nuoc_Thai_Nha_May

Viết một bình luận