Tin tức

Phương châm: Uy tín – Trung Thực – Trực Quan

Kiểm Định Đánh Giá An Toàn Kết Cấu Nhà Máy, Đánh Giá Nhà Xưởng, Audit Nhà Xưởng, Chứng Nhận Đủ Điều Kiện An Toàn Chịu Lực Kết Cấu Nhà Máy 2024

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc và Kiểm Định Chất Lượng Công Trình VIETSUM (VCQC) đã tiến hành dịch vụ kiểm định đánh giá an toàn kết cấu công trình nhà xưởng tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Đồ Gỗ Hang Lam Việt Nam phục vụ cho công tác Audit đánh giá nhà xưởng và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy để công trình được khai thác sản xuất và vận hành sử dụng an toàn công trình Giữa tháng 10/2021.

Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy 2024

Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy 2021

Hình ảnh: Tổng thể kiểm định đánh giá nhà xưởng công trình Chi Nhánh Công Ty TNHH Đồ Gỗ Hang Lam Việt Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đồ Gỗ Hang Lam Việt Nam là một trong những tập đoàn hàng đầu về lĩnh vực sản xuất đồ gỗ xuất khẩu cho thương hiệu IKEA khẳng định công trình, nhà xưởng của công ty đạt tiêu chuẩn cao về chất lượng xây dựng công trình và sự an toàn cao trong hoạt động sản xuất và vận hành công trình.

/……………………………………………/

CÔNG TRÌNH: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HANG LAM VIỆT NAM

ĐỊA ĐIỂM: LÔ B, ĐƯỜNG N6B, CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ CHÁNH 1, PHƯỜNG PHÚ CHÁNH, THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU IKEA

QUY MÔ: 75.000 M²

Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy 2021

Hình ảnh: Tổng thể Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy công trình Chi Nhánh Công Ty TNHH Đồ Gỗ Hang Lam Việt Nam

Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy 2021

Hình ảnh: Tổng thể Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy

Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy 2021

Hình ảnh: Tổng thể Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Khu văn phòng – Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy

Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy 2021

Hình ảnh: Tổng thể Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Khu vực nhà xưởng – Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy

Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy 2021

Hình ảnh: Quan trắc đo đạc đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Khu vực nhà xưởng – Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy

Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy 2021

Hình ảnh: Kiểm tra kích thước dầm sàn, kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy

Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy 2021

Hình ảnh: Kiểm tra kích thước tiết diện cột thép, kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy

Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy 2021

Hình ảnh: Kiểm tra đường kính cốt thép bê tông, kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy

Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy 2021

Hình ảnh: Kiểm tra cường độ kết cấu bê tông, kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy

Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy 2021

Hình ảnh: Quan sát Kiểm tra tổng thế mái công trình, kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng phục vụ đánh giá an toàn kết cấu nhà máy sản xuất xuất khẩu đồ gỗ cho thương hiệu IKEA: đã đảm bảo công trình nhà máy được kiểm tra an toàn chịu lực kết cấu, tuân thủ các cơ sở pháp lý của hoạt động xây dựng, các tiêu chuẩn an toàn thiết kế xây dựng công trình, các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn chịu lực tải trọng sản xuất và hoạt tại sử dụng của con người cũng như:

hàng hóa sản xuất, từ đó xác định khả năng an toàn công trình đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận an toàn chịu lực kết cấu nhà máy tiếp tục vận hành công trình hiệu quả và tuân thủ kỹ thuật kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu công trình nhà máy: là cơ sở chứng minh công trình nhà xưởng đã kiểm định chất lượng xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành trong quá trình khai thác, đặc biệt đối với công trình nhà xưởng là môi trường đông công nhân viên hoạt động sản xuất và làm việc tập trung.

Căn cứ hướng dẫn thực hiện đánh giá an toàn chịu lực kết cấu công trình, đánh giá an toàn nhà xưởng, audit nhà xưởng, đánh giá an toàn vận hành trong quá trình khai thác và sử dụng được quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; tại Thông tư số 10/2021/TT-BXD Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của chính phủ;

Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy 2021

Hình ảnh: Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy – Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy

Quy trình đánh giá an toàn chịu lực kết cấu công trình, đánh giá an toàn nhà xưởng, audit nhà xưởng, đánh giá an toàn vận hành trong quá trình khai thác và sử dụng tại VietSum được tiến hành theo mục đích kiểm định chất lượng công trình, kiểm định nhà xưởng, audit đánh giá nhà xưởng, audit nhà máy, audit đánh giá năng lực nhà máy sản xuất, lập quy trình bảo trì, bảo dưỡng công trình hoặc Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy.

Quý khách hàng nên nắm rõ về mục đích kiểm định của công trình cần đánh giá an toàn chịu lực kết cấu công trình nhà máy. Trên cơ sở đó VietSum sẽ đưa ra: Đề cương công tác thực hiện kiểm định công trình tại nhà xưởng sản xuất; Báo cáo kết quả kiểm định công trình; và Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu công trình nhà máy.

  1. Đề cương kiểm định (bao gồm các nội dung chính sau): Mục đích, yêu cầu, đối tượng và nội dung kiểm định; Danh mục các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng; Quy trình, phương pháp thực hiện kiểm định tại công trình; Tiến độ thực hiện kiểm định; Dự toán chi phí kiểm định;…Các nội dung cần thiết khác.-/
  2. Báo cáo kết quả kiểm định (bao gồm các nội dung chính sau): Căn cứ thực hiện kiểm định; Thông tin chung về công trình và đối tượng kiểm định; Nội dung, trình tự thực hiện kiểm định; Các kết quả thí nghiệm, quan trắc, tính toán, phân tích và đánh giá; Kết luận về nội dung kiểm định và kiến nghị sửa chữa, gia cường kết cấu (nếu có).-/
  3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu công trình (bao gồm các nội dung chính sau): Tên công trình, hạng mục, địa điểm, chứng nhận khả năng an toàn chịu lực, hiệu lực của giấy chứng nhận, thời gian cần kiểm định đánh giá định kỳ khả năng an toàn chịu lực.-/
  4. Lập quy trình bảo trì, bảo dưỡng công trình (bao gồm các nội dung chính sau): Tên công trình, hạng mục, địa điểm, những công tác theo dõi, công tác khắc phục để bảo trì, bảo dưỡng hiệu quả sử dụng công trình (nếu có).Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy-/

/……………………………………………/

Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy 2021

Hình ảnh: Kỹ sư kiểm định đánh giá an toàn kết cấu tại nhà máy – Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà máy – Đánh giá nhà xưởng – Audit nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu nhà máy

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc và Kiểm Định Chất Lượng Công Trình VIETSUM (VCQC): cung cấp dịch vụ kiểm định xây dựng phục vụ kiểm định hiện trạng, kiểm định chất lượng công trình, phân tích tình trạng công trình, đánh giá mức độ an toàn kết cấu, đánh giá nhà xưởng, đánh giá khả năng chịu lực của nhà máy, nhà xưởng, audit kết cấu nhà máy làm cơ sở pháp lý cho công tác chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu công trình của nhà xưởng sản xuất và nhà máy.

Khi công trình của bạn có những dấu hiệu cần kiểm định đánh giá chất lượng công trình, đánh giá nhà xưởng, đánh giá khả năng an toàn chịu lực, kiểm định chất lượng nhà xưởng, audit kết cấu nhà máy làm cơ sở pháp lý cho công tác chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu công trình nhà xưởng hãy liên hệ với chúng tôi.

Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và kiểm định chất lượng công trình VietSum để tư vấn công tác kiểm định chất lượng công trình, nhà xưởng sản xuất và kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo an toàn cho sản xuất và an toàn vận hành hiệu quả công trình nhà xưởng.

/……………………………………………/

Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

– “Vietsum đồng hành cùng thành công cho nhà xưởng của quý khách hàng”–

An Toàn Kết Cấu Nhà Máy Sài Gòn, Đánh Giá Nhà Xưởng HCM, Audit Nhà Xưởng Bình Dương, Chứng Nhận Đủ Điều Kiện An Toàn Chịu Lực Đồng Nai

#An_Toàn_Kết_Cấu_Nhà_Máy, #Đánh_Giá_Nhà_Xưởng, #Audit_Nhà_Xưởng, #Chứng_Nhận_Đủ_Điều_Kiện_An_Toàn_Chịu_Lực

#An_Toan_Ket_Cau_Nha_May, #Danh_Gia_Nha_Xuong, #Audit_Nha_Xuong, #Chung_Nhan_Du_Dieu_Kien_An_Toan_Chiu_Luc

Chia sẻ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Viết một bình luận

Tin tức liên quan

Kết nối với chúng tôi

vietsum@vietsum.vn

096 613 9597