Tin tức

Phương châm: Uy tín – Trung Thực – Trực Quan

Đánh Giá, Kiểm Định Chứng Nhận An Toàn Nhà Xưởng – Chứng Nhận Đủ Điều Kiện An Toàn Chịu Lực Nhà Máy – Kiểm Định Chứng Nhận Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Nhà Máy, Xí Nghiệp 2024

Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng xí nghiệp: là công tác quan trọng để đánh giá chất lượng công trình, chất lượng xây dựng công trình, chất lượng hoàn thiện công trình, đánh giá độ an toàn chịu lực công trình nhà xưởng, xác định đúng chất lượng hiện trạng kết cấu công trình theo bộ Quy chuẩn và Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành (TCVN);

Các dịch vụ kiểm định chất lượng công trình chứng nhận an toàn nhà xưởng liên quan:

Đưa ra kết luận chính xác về khả năng an toàn chịu lực kết cấu công trình, và cấp giấy chứng nhận chất lượng công trình xây dựng cho nhà máy; Đặc biệt, những công trình nhà xưởng tập trung đông người sản xuất cần cam kết an toàn chịu lực công trình, những công trình cần đánh giá năng lực nhà xưởng, Audit nhà xưởng (factory audit), đánh giá an toàn nhà xưởng

– checklist đánh giá nhà cung cấp, chương trình đánh giá chất lượng nhà máy; bao gồm các nhà xưởng gia công hàng hóa xuất nhập khẩu cho các nhãn hàng thương mại, kiểm định xưởng dệt may, túi xách, kiểm định xưởng giày da, kiểm định xưởng gỗ xuất khẩu,…, kiểm định xưởng chế biến thủy sản;

Trình tự đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng xí nghiệp: ‘’Theo Điều 36 – Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công Xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.’’ – Trình tự thực hiện đánh giá an toàn công trình được quy định theo các bước cụ thể sau:

Bước 1. Lập và phê duyệt đề cương đánh giá an toàn.

Bước 2. Tổ chức thực hiện đánh giá an toàn công trình.

Bước 3. Lập báo cáo kết quả đánh giá an toàn.

Bước 4. Gửi báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình.

Nội dung kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp, chứng nhận an toàn nhà xưởng: ‘’Theo Điều 37 – Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công Xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.’’ – Nội dung đánh giá an toàn công trình bao gồm:

  1. Kiểm tra, đánh giá khả năng làm việc của các kết cấu chịu lực chính và các bộ phận công trình có nguy cơ gây mất an toàn.
  2. Kiểm tra, đánh giá các điều kiện đảm bảo vận hành, khai thác công trình bình thường, … ,các điều kiện an toàn khác có liên quan.

Đề cương và chi phí kiểm định chất lượng công trình xây dựng (hay đề cương và chi phí đánh giá an toàn công trình nhà xưởng): là văn bản nêu rõ tên công trình, vị trí, quy mô diện tích; Mục đích kiểm định; Nội dung công việc kiểm định; Các công tác thực hiện kiểm định; Thiết bị máy móc thực hiện kiểm định; Kỹ sư thực hiện kiểm định…; được phê duyệt bởi đơn vị Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và kiểm định chất lượng công trình VietSum và chấp thuận của Đại diện công ty nhà xưởng sẽ tiến hành kiểm định đánh giá.

Lập báo cáo kiểm định chất lượng công trình xây dựng, nhà xưởng, chứng nhận an toàn nhà xưởng: bao gồm đánh giá những chỉ số thay đổi giữa thiết kế và thực tế xây dựng công trình, đánh giá chính xác thực tế khả năng an toàn chịu lực của kết cấu công trình, đưa ra giải pháp gia cường (nếu có). Kết luận chuẩn xác về tính an toàn chịu lực công trình xây dựng nhà xưởng.

Báo cáo kiểm định chất lượng công trình xây dựng là căn cứ quan trọng để cấp giấy chứng nhận chất lượng công trình xây dựng đạt tiêu chuẩn về chất lượng xây dựng là cam kết quan trọng chứng thực tính an toàn công trình xây dựng để tiếp tục đưa vào khai thác sử dụng.

Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp;
Hình ảnh: Báo cáo kiểm định chất lượng công trình xây dựng – Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp.
Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp;
Hình ảnh: Giấy chứng nhận chất lượng công trình xây dựng – Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp.

Lập báo cáo kiểm định chất lượng công trình xây dựng, nhà xưởng: là bộ hồ sơ tổng hợp công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng nhà xưởng và cấp giấy chứng nhận chất lượng công trình xây dựng, là báo cáo quan trọng trong Checklist đánh giá năng lực nhà máy và nhà cung cấp khi đơn vị Audit nhà máy (factory audit) kiểm tra hồ sơ an toàn cho các hạng mục công trình xây dựng của nhà xưởng, nhà máy – xí nghiệp.

Năng lực của tổ chức kiểm định xây dựng: Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và kiểm định chất lượng công trình VietSum (VCQC); Là tổ chức kiểm định có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng thuộc Bộ Xây Dựng cấp; Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 do Tổ Chức Chứng Nhận ISOQ Việt Nam cấp. 

Công ty chúng tôi có các kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư công trình, kỹ thuật viên hiện trường (có Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề của chủ trì kết cấu và kiến trúc), luôn tăng cường hiểu biết và sáng tạo để đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp và các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông (đường thủy), hạ tầng kỹ thuật.

/……………………………………………/

CÔNG TRÌNH: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỖM MỸ NGHỆ XUẤT KHẨU CHÂU THÀNH PHÁT

ĐỊA ĐIỂM: KHU PHỐ HƯNG LỘC, PHƯỜNG HƯNG ĐỊNH, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

QUY MÔ: NHÀ XƯỞNG CHÍNH, NHÀ KHO, XƯỞNG MAY, NHÀ ĂN, NHÀ VĂN PHÒNG, NHÀ BẢO VỆ, PHÒNG HÚT THUỐC;

Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp;
Hình ảnh: Tổng thể công trình – Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp;

MỤC ĐÍCH KIỂM ĐỊNH:

 Xác định chất lượng hiện trạng, kiểm tra sự khác biệt giữa thực tế với thiết kế, tính toán kiểm tra khả năng chịu lực đánh giá mức độ an toàn sử dụng của công trình. Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp và cấp giấy chứng nhận chất lượng công trình xây dựng.

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN:

Quan sát, kiểm tra hiện trạng công trình: Xác định đặc điểm cấu tạo, kết cấu chịu lực chính của công trình. Khảo sát, xác định những khuyết tật hư hỏng bề mặt cấu kiện công trình. Đo vẽ cấu tạo điển hình công trình, chụp hình, ghi nhận. Thiết bị thực hiện: Thước thép, máy đo khoảng cách laser, Flycam.

Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp;
Hình ảnh: Kiểm tra cấu tạo liên kết điển hình – Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp.
Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp;
Hình ảnh: Kiểm tra cấu tạo liên kết điển hình – Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp.

Kiểm tra kích thước hình học cấu kiện: Kiểm tra kích thước cột thép-cột bê tông, kiểm tra kích thước dầm thép, kèo mái, xà gồ mái. Thiết bị thực hiện: Thước thép, thước kẹp, Máy siêu âm bề dày kim loại.

Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp;
Hình ảnh: Kiểm tra kích thước hình học cấu kiện – Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp
Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp;
Hình ảnh: Kiểm tra kích thước hình học cấu kiện – Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp

Kiểm tra liên kết bulông: Kiểm tra đường kính, số lượng, độ xiết chặt tới hạn của liên kết bulông giữa cột với dầm thép, giữa khung thép với chân cột. Thiết bị thực hiện: Thước kẹp, cờ lê lực xiết bulong theo bảng tra cường độ xiết tới hạn của bulong M10-M60, thước thép đo tập bản liên kết.

Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp;
Hình ảnh: Kiểm tra liên kết bulong – Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp
Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp;
Hình ảnh: Kiểm tra liên kết bulong – Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp

Kiểm tra cường độ bê tông: Kiểm tra cường độ bê tông, kiểm tra cơ bản độ cứng làm việc của bê tông bằng bảng tra tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. Thiết bị thực hiện: Máy thử bật nảy bê tông (Kiểm tra không phá hủy – NDT)

Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp;
Hình ảnh: Kiểm tra cường độ bê tông – Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp.

Kiểm tra số lượng, đường kính cốt thép: Kiểm tra siêu âm xác định vị trí, số lượng cốt thép, đường kính cốt thép, chiều dày lớp bảo vệ cốt thép. Thiết bị thực hiện: Máy siêu âm xác định vị trí cốt thép, đường kính cốt thép Elcometer (Kiểm tra không phá hủy – NDT)

Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp;
Hình ảnh: Kiểm tra số lượng, đường kính cốt thép – Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp.

Kiểm tra cường độ, độ cứng thép hình: Kiểm tra cường độ thép hình. Thiết bị thực hiện: Máy đo độ cứng thép hình.

Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp;
Hình ảnh: Kiểm tra độ cứng thép hình – Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp

Kiểm tra độ võng dầm, kèo mái: Kiểm tra độ võng dầm sàn, khung dầm thép, khung kèo mái. Thiết bị thực hiện: Máy toàn đạc điện tử leica.

Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp;
Hình ảnh: Kiểm tra kiểm tra độ võng dầm, kèo mái – Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp.

Kiểm tra độ nghiêng lệch cột: Kiểm tra độ nghiêng lệch của cột nhà xưởng, đánh giá độ đồng phẳng (cùng nằm trong một mặt phẳng) của các cột. Thiết bị thực hiện: Máy toàn đạc điện tử leica.

Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp;
Hình ảnh: Kiểm tra kiểm tra độ nghiêng lệch cột – Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp.

Tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực của kết cấu công trình: Tính toán, mô phỏng mô hình, các thông số kỹ thuật để đưa ra kết quả về khả năng chịu lực của công trình. Thiết bị thực hiện: Phần mềm tính toán chuyên dụng kết cấu công trình.

Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp;
Hình ảnh: Mô hình mô phỏng tính toán khả năng chịu lực kết cấu công trình – Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp.
Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp;
Hình ảnh: Bản vẽ ghi nhận kết quả đánh giá hiện trạng công trình – Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp.

Lập Báo cáo kiểm định chất lượng công trình: Tình trạng thực tế của công trình. Tính toán kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá mức độ an toàn của công trình. Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp.

Khi công trình của bạn có những dấu hiệu nghi ngờ không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của khách hàng nhà máy cần đánh giá chất lượng nhà máy, đánh giá nhà cung cấp, Audit nhà máy (factory audit), chứng nhận an toàn nhà xưởng và công trình của bạn chưa đủ hồ sơ để đánh giá chất lượng nhà máy, hoàn công xây dựng, nghiệm thu khả năng an toàn chịu lực kết cấu công trình nhà xưởng; hãy liên hệ với chúng tôi Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và kiểm định chất lượng công trình Vietsum để được tư vấn giải pháp đánh giá thực tế chất lượng của công trình.

Đánh giá, kiểm định chứng nhận an toàn nhà xưởng – Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực nhà máy – Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp; để bổ sung đầy đủ hồ sơ an toàn xây dựng nhà xưởng, cấp giấy chứng nhận chất lượng công trình xây dựng và sử dụng an toàn công trình, bảo dưỡng vận hành hiệu quả công trình nhà máy xí nghiệp.

Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

– “Vietsum đồng hành cùng thành công cho nhà xưởng của quý khách hàng”–

Kiểm Định Chứng Nhận An Toàn Nhà Xưởng Sài Gòn, Chứng Nhận Đủ Điều Kiện An Toàn HCM, Kiểm Định Chứng Nhận Chất Lượng Công Trình Bình Dương

#Kiểm_Định_Chứng_Nhận_An_Toàn_Nhà_Xưởng, #Chứng_Nhận_Đủ_Điều_Kiện_An_Toàn, #Kiểm_Định_Chứng_Nhận_Chất_Lượng_Công_Trình

#Kiem_Dinh_Chung_Nhan_An_Toan_Nha_Xuong, #Chung_Nhan_Du_Dieu_Kien_An_Toan, #Kiem_Dinh_Chung_Nhan_Chat_Luong_Cong_Trinh

Chia sẻ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Viết một bình luận

Tin tức liên quan

Kết nối với chúng tôi

vietsum@vietsum.vn

096 613 9597