Tin tức

Phương châm: Uy tín – Trung Thực – Trực Quan

Đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất 2022

Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, an toàn chịu lực công trình là hoạt động xem xét, đánh giá định kỳ khả năng chịu lực và các điều kiện để công trình được khai thác, sử dụng an toàn;

Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và kiểm định chất lượng công trình Vietsum: trình bày sự cần thiết khi đánh giá an toàn chịu lực công trình – Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất;

  • Công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất  là hoạt động xem xét, đánh giá khả năng chịu lực và các điều kiện để công trình được khai thác, sử dụng an toàn bình thường; chứng nhận năng lực đạt chất lượng an toàn công trình nhà xưởng trong quá trình thương thảo hợp đồng cho thuê nhà xưởng và thuê lại xưởng sản xuất giữa các bên;
  • Đánh giá an toàn chịu lực công trìnhđánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất: là điều kiện cơ bản với bên cho thuê lại nhà xưởng sản xuất theo ‘’Điều 475. Cho thuê lại – Bộ luật dân sự 2015’’ đạt yêu cầu đảm bảo điều kiện chất lượng công trình nhà xưởng, phòng cháy chữa cháy, môi trường lao động.
  • Đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất: nhằm phục vụ đủ cơ sở pháp lý xây dựng khi công trình nhà xưởng thuê lại chưa hoàn thành thủ tục về giấy phép xây dựng hoặc hoàn công xây dựng theo quy định.

Nội dung đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất: ‘’Theo Điều 37-Nội dung đánh giá an toàn công trình; của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công Xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.’’

  • Kiểm tra, đánh giá khả năng làm việc của các kết cấu chịu lực chính và các bộ phận công trình có nguy cơ gây mất an toàn.
  • Kiểm tra, đánh giá các điều kiện đảm bảo vận hành, khai thác công trình bình thường, bao gồm: độ ồn, mức độ ô nhiễm của khói, bụi và các chất gây nguy hại, ảnh hưởng đến sức khỏe con người; an toàn cháy nổ; kết quả kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và các điều kiện an toàn khác có liên quan./

Chi phí đánh giá an toàn công trình: ‘’Theo Điều 18-Thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Nghị định 44/2016/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành.’’ – Chi phí đánh giá an toàn công trình là một thành phần thuộc chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình xây dựng, bao gồm:

  • Chi phí thực hiện khảo sát, lập hồ sơ hiện trạng công trình.
  • Chi phí thực hiện đánh giá an toàn công trình.
  • Chi phí thuê tổ chức thẩm tra đề cương đánh giá an toàn công trình, chi phí thuê tổ chức tư vấn giám sát công tác đánh giá an toàn công trình (nếu có).
  • Các chi phí khác có liên quan./

/………………………………………/

CÔNG TRÌNHCHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG – CÔNG TY CỔ PHẦN CẮT MAY SOFA HOA SEN

ĐỊA ĐIỂM: 1/478, TỔ 5, KHU PHỐ HÒA LÂN 2, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

QUY MÔ: KHO THÀNH PHẨM, NHÀ XƯỞNG ĐÓNG GHẾ SOFA, NHÀ XƯỞNG MAY;

Đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất

Đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất

Đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất
Đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất
Đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất
Đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuấtĐánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuấtHình ảnh: Kiểm tra tổng thể kết cấu mái công trình – đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất.

MỤC ĐÍCH KIỂM ĐỊNH: Xác định chất lượng hiện trạng, kiểm tra sự khác biệt giữa thực tế với thiết kế, tính toán kiểm tra khả năng chịu lực đánh giá mức độ an toàn sử dụng của công trình. Đề xuất biện pháp gia cố đảm bảo an toàn sử dụng (nếu có) để công trình nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất.

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN:

Quan sát, kiểm tra hiện trạng công trình: Xác định đặc điểm cấu tạo, kết cấu chịu lực chính của công trình. Khảo sát, xác định những khuyết tật hư hỏng bề mặt cấu kiện công trình. Đo vẽ cấu tạo điển hình công trình, chụp hình các vị trí khuyết tật, hư hỏng. Thiết bị thực hiện: Thước thép, máy đo khoảng cách laser, Flycam.

Đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất
Hình ảnh: Kiểm tra cấu tạo liên kết điển hình – đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất.

Kiểm tra kích thước hình học cấu kiện: Kiểm tra kích thước cột thép-cột bê tông, kiểm tra kích thước dầm thép, kèo mái, xà gồ mái. Thiết bị thực hiện: Thước thép, thước kẹp, Máy siêu âm bề dày kim loại.

Đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất
Hình ảnh: Kiểm tra kích thước hình học cấu kiện – đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất.
Đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất
Hình ảnh: Kiểm tra tiết diện hình học cấu kiện cột – đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất.
Đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất
Hình ảnh: Kiểm tra tiết diện hình học cấu kiện cột – đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất.
Đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất
Hình ảnh: Kiểm tra tiết diện cấu kiện xà gồ mái – đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất.

Kiểm tra liên kết bulông: Kiểm tra đường kính, số lượng, độ xiết chặt của liên kết bulông giữa cột với kèo thép, giữa khung thép với nền. Thiết bị thực hiện: Thước kẹp, cờ lê lực, thước thép.

Đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất
Hình ảnh: Kiểm tra liên kết bulong – đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất.

Kiểm tra cường độ, độ cứng thép hình: Kiểm tra cường độ thép hình. Thiết bị thực hiện: Máy đo độ cứng thép hình.

Đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất
Hình ảnh: Kiểm tra độ cứng thép hình – đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất.

Kiểm tra độ võng dầm, kèo mái: Kiểm tra độ võng dầm sàn, khung dầm thép, khung kèo mái. Thiết bị thực hiện: Máy toàn đạc điện tử leica.

Đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất
Hình ảnh: Kiểm tra kiểm tra độ võng dầm, kèo mái – đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất.

Kiểm tra độ nghiêng lệch cột: Kiểm tra độ nghiêng lệch của cột nhà xưởng, đánh giá độ đồng phẳng (cùng nằm trong một mặt phẳng) của các cột. Thiết bị thực hiện: Máy toàn đạc điện tử leica.

Đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất

Hình ảnh: Kiểm tra kiểm tra độ nghiêng lệch cột – đánh giá an toàn chịu lực công trình – đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng, nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất.

Lập báo cáo kiểm định chất lượng công trình: Tình trạng thực tế của công trình. Tính toán kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá mức độ an toàn của công trình, chứng nhận an toàn chịu lực kết cấu công trình nhà xưởng. Đề xuất biện pháp gia cố hoặc phương án sử dụng đảm bảo an toàn (nếu có) để công trình nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất.

Khi công trình của quý khách hàng có xuất hiện những dấu hiệu nghi ngờ không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của thiết kế hoặc không đủ các căn cứ để đánh giá chất lượng, nghiệm thu khả năng an toàn chịu lực kết cấu công trình nhà xưởng.

Hãy liên hệ với chúng tôi Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và kiểm định chất lượng công trình Vietsum để được tư vấn giải pháp đánh giá tình trạng thực tế của công trình, xác định chất lượng hiện tại của kết cấu công trình và có những đánh giá kết luận chính xác cho công trình của quý khách hàng được sử dụng an toàn công trình, an toàn vận hành hiểu quả công trình để nhà xưởng cho thuê và thuê lại xưởng sản xuất.

Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

– “Vietsum đồng hành cùng thành công cho nhà xưởng của quý khách hàng”–

 

Chia sẻ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Viết một bình luận

Tin tức liên quan

Kết nối với chúng tôi

vietsum@vietsum.vn

096 613 9597