Tin tức

Phương châm: Uy tín – Trung Thực – Trực Quan

Quy Định Đánh Giá An Toàn Kết Cấu Chịu Lực Và An Toàn Công Trình Xây Dựng Khi Lắp Đặt Hệ Thống Điện Mặt Trời Mái Nhà 2024

Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực công trình, nhà xưởng khi lắp đặt thêm hệ thống điện năng lượng mặt trời lên mái nhà trên các công trình riêng lẻ, nhà máy xí nghiệp, nhà xưởng sản xuất có công suất không vượt quá 01MW, đã có những hướng dẫn các quy định kỹ thuật, thẩm duyệt quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn công trình điện mặt trời mái nhà trong quá trình vận hành và khai thác sử dụng.

Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực công trình, nhà xưởng là cơ sở quan trọng cho công tác nghiệm thu kỹ thuật an toàn lao động, an toàn kết cấu chịu lực, an toàn công trình xây dựng, để đánh giá đủ điều kiện an toàn đưa vào vận hành khai thác và sử dụng công trình, nhà xưởng.

Những quy định quan trọng yêu cầu phải đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt thêm hệ thống điện năng lượng mặt trời lên mái nhà:

Căn cứ mục 6 của Công văn Số 6242/BXD-KHCN Các hướng dẫn kỹ thuật về an toàn công trình xây dựng khi lắp điện mặt trời mái nhà: “Mục 6: Đánh giá an toàn chịu lực của kết cấu mái và công trình hiện hữu:

  • Căn cứ kết quả phân tích kết cấu đỡ mái cũng như liên kết giữa hệ kết cấu đỡ và mái hiện hữu, kết cấu mái và công trình xây dựng hiện hữu cần được khảo sát, đánh giá để đảm bảo an toàn chịu lực cũng như các yêu cầu sử dụng khi chịu tải trọng tăng thêm do hệ thống điện mặt trời và kết cấu đỡ gây ra, ngoài các tải trọng ban đầu của hệ mái và công trình xây dựng hiện hữu. Cần kiểm tra khả năng chịu lực của mái và công trình dưới tác dụng của tải trọng gió”

Căn cứ khoản b, điểm 3.3 của Công văn Số: 3288/CP07-P4 Hướng dẫn công tác thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với nhà máy điện mặt trời và hệ thống điện mặt trời mái nhà:

  • “Khi lắp đặt tấm pin mặt trời và các thiết bị khác của hệ thống điện mặt trời mái nhà phải tính toán tải trọng ảnh hưởng đến kết cấu mái trong điều kiện thường và trong điều kiện cháy”;

Căn cứ tại khoản 2 của Nghị định Số: 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng:

  • “Kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình được thực hiện trong các trường hợp sau: (b) Khi công trình đã được thi công xây dựng có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của thiết kế hoặc không đủ các căn cứ để đánh giá chất lượng, nghiệm thu; (d) Theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định;’’

Căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/4/2020 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam:

  • Tại khoản 4 Điều 9 quy định: “Tổ chức, cá nhân đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn điện, an toàn công trình xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành”.

-/……………………………………………/-

CÔNG TRÌNH:  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT TRÍ THỨC

ĐỊA ĐIỂM: 99/E3, NGUYỄN THỊ ĐỊNH, XÃ PHÚ THÀNH, TP BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE

QUY MÔ: HẠNG MỤC 1 (1500M2, CÔNG SUẤT 270KWP), HẠNG MỤC 2 (1300M2, CÔNG SUẤT 204KWP) NĂM 2022;

 

Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022Hình ảnh: Tổng thể kiểm định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực công trình – Hạng mục 1

 

Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022Hình ảnh: Tổng thể kiểm định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực công trình – Hạng mục 2 

 

MỤC ĐÍCH KIỂM ĐỊNH:

            Xác định chất lượng hiện trạng, kiểm tra sự khác biệt giữa thực tế với thiết kế, tính toán kiểm tra khả năng chịu lực đánh giá độ an toàn sử dụng của công trình khi tiến hành cải tạo lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà xưởng. Đề xuất biện pháp gia cố để đảm bảo an toàn sử dụng (Nếu có).

— NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN —

Quan sát, kiểm tra hiện trạng công trình: Xác định đặc điểm cấu tạo, kết cấu chịu lực chính của công trình. Khảo sát, xác định những khuyết tật hư hỏng bề mặt cấu kiện công trình. Đo vẽ cấu tạo điển hình công trình, chụp hình các vị trí khuyết tật, hư hỏng. Thiết bị thực hiện: Thước thép, máy đo khoảng cách laser, Flycam.

 

Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022Hình ảnh: Kiểm tra cấu tạo liên kết điển hình, kích thước kèo mái – Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 

 

Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022Hình ảnh: Kiểm tra cấu tạo liên kết điển hình, khoảng cách xà gồ mái – Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà

 

Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022Hình ảnh: Kiểm tra cấu tạo liên kết điển hình, khoảng cách dầm kèo mái – Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 

 

Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022Hình ảnh: Kiểm tra cấu tạo liên kết điển hình, độ dày xà gồ mái – Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 

Kiểm tra kích thước hình học cấu kiện: Kiểm tra kích thước cột thép-cột bê tông, kiểm tra kích thước dầm thép, kèo mái, xà gồ mái. Thiết bị thực hiện: Thước thép, thước kẹp, Máy siêu âm bề dày kim loại.

 

Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022Hình ảnh: Kiểm tra siêu âm độ dày tiết diện xà gồ mái – Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà

 

Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022Hình ảnh: Kiểm tra siêu âm độ dày thép dầm kèo mái – Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà

 

Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022Hình ảnh: Kiểm tra siêu âm độ dày tiết diện xà gồ mái – Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 

Kiểm tra liên kết bulông: Kiểm tra đường kính, số lượng, độ xiết chặt của liên kết bulông giữa cột với kèo thép, giữa khung thép với nền. Thiết bị thực hiện: Thước kẹp, cờ lê lực, thước thép.

 

Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022Hình ảnh: Kiểm tra kích thước, số lượng bulong liên kết – Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà

 

Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022Hình ảnh: Kiểm tra cường độ xiết chặt bulong liên kết chân cột – Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà

 

Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022Hình ảnh: Kiểm tra cường độ xiết chặt bulong liên kết dầm kèo và đầu cột – Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 

Kiểm tra cường độ bê tông: Kiểm tra bằng phương pháp độ cứng bề mặt (súng bật nẩy) – TCXD 162: 2004 Kiểm tra cường độ bê tông. Thiết bị thực hiện: Súng bắn bật nảy.

 

Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022Hình ảnh: Kiểm tra cường độ bê tông bằng súng bật nảy – Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 

 

Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022Hình ảnh: Kiểm tra cường độ bê tông bằng súng bật nảy – Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 

Kiểm tra vị trí, đường kính cốt thép, chiều dày lớp bảo vệ: Kiểm tra bằng phưương pháp điện từ xác định lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đưường kính cốt thép – TCXD 240 : 2000. Thiết bị thực hiện: Máy siêu âm bê tông cốt thép – Elcometer.

 

Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022Hình ảnh: Kiểm tra đường kính, vị trí, số lượng cốt thép và độ dày lớp phủ bê tông – Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà

Kiểm tra cường độ, độ cứng thép hình: Kiểm tra cường độ thép hình. Thiết bị thực hiện: Máy đo độ cứng thép hình.

 

Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022Hình ảnh: Kiểm tra độ cứng thép hình cột – Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà

 

Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022Hình ảnh: Kiểm tra độ cứng thép hình dầm kèo mái – Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 

Kiểm tra độ võng dầm, kèo mái: Kiểm tra độ võng dầm sàn, khung dầm thép, khung kèo mái. Thiết bị thực hiện: Máy toàn đạc điện tử leica.

 

Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022Hình ảnh: Kiểm tra độ võng nghiêng dầm kèo mái – Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà

Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022Hình ảnh: Kiểm tra độ võng nghiêng dầm kèo mái – Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 

Kiểm tra độ nghiêng lệch cột: Kiểm tra độ nghiêng lệch của cột nhà xưởng, đánh giá độ đồng phẳng (cùng nằm trong một mặt phẳng) của các cột. Thiết bị thực hiện: Máy toàn đạc điện tử leica.

 

Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022Hình ảnh: Kiểm tra kiểm tra độ nghiêng lệch cột – Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà

 

Lập Báo cáo kiểm định chất lượng công trình: Tình trạng thực tế của công trình. Tính toán kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình khi cải tạo lắp đặt tấm pin mặt trời trên mái nhà xưởng. Lập báo cáo kiểm định an toàn chịu lực kết cấu công trình khi tiến hành lắp đặt pin năng lượng (solar) trên mái nhà xưởng. Đề xuất biện pháp gia cố hoặc phương án sử dụng để đảm bảo an toàn (nếu có).

 

Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022Hình ảnh: Lập báo cáo kiểm định an toàn chịu lực kết cấu công trình – Quy định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực và an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà

Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực công trình, nhà xưởng khi lắp đặt thêm hệ thống điện năng lượng mặt trời lên mái nhà là công tác đảm bảo yêu cầu quản lý chất lượng, yêu cầu về an toàn công trình xây dựng, nhà xưởng của hệ thống điện mặt trời này và đưa ra các biện pháp can thiệp, gia cường kết cấu, khi kết quả kiểm định đánh giá xác định kết cấu chưa đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng, nhà xưởng.

-/……………………………………………/-

Khi công trình của quý khách hàng có xuất hiện những có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của thiết kế hoặc không đủ các căn cứ để đánh giá chất lượng, nghiệm thu khả năng an toàn chịu lực kết cấu công trình nhà xưởng, của hệ thống điện mặt trời mái nhà; hãy liên hệ với chúng tôi.

Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và kiểm định chất lượng công trình Vietsum để được tư vấn giải pháp đánh giá tình trạng thực tế của công trình, xác định nguyên nhân, xác định chất lượng hiện tại của kết cấu công trình để có những đánh giá kết luận chính xác cho công trình của quý khách hàng và sử dụng an toàn công trình, an toàn vận hành hiểu quả công trình.

Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

– “Vietsum đồng hành cùng thành công cho nhà xưởng của quý khách hàng”–

An Toàn Kết Cấu Chịu Lực Sài Gòn, An Toàn Công Trình Xây Dựng HCM, Lắp Đặt Hệ Thống Điện Mặt Trời, Hà Nội

#An_Toàn_Kết_Cấu_Chịu_Lực, #An_Toàn_Công_Trình_Xây_Dựng, #Lắp_Đặt_Hệ_Thống_Điện_Mặt_Trời

#An_Toan_Ket_Cau_Chiu_Luc, #An_Toan_Cong_Trinh_Xay_Dung, #Lap_Dat_He_Thong_Dien_Mat_Troi

Chia sẻ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Viết một bình luận

Tin tức liên quan

Kết nối với chúng tôi

vietsum@vietsum.vn

096 613 9597