Tin tức

Phương châm: Uy tín – Trung Thực – Trực Quan

Kiểm định an toàn kết cấu công trình xây dựng nhà xưởng – thi công gia cường kết cấu nhà xưởng 2023

Kiểm định an toàn kết cấu công trình xây dựng nhà xưởng – thi công gia cường kết cấu nhà xưởng 2023

Yêu cầu An toàn kết cấu công trình xây dựng khi tiến hành chuyển đổi công năng sử dụng nhà xưởng, gia tăng tải trọng sử dụng công trình nhà xưởng hoặc lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà xưởng; là yêu cầu được quy định cụ thể theo ‘’Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng’’; áp dụng cho tổ chức cá nhân liên quan đến quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng;

An toàn kết cấu công trình xây dựng được quy định nhằm đảm bảo sự tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật xây dựng theo tiêu chuẩn xây dựng (TCVN) về tổ hợp khả năng chịu kéo, chịu nén, chịu uốn, chịu cắt, khả năng ổn định của các cấu kiện kết cấu công trình cục bộ cũng như tính ổn định không gian tổng thể công trình, đảm bảo tính an toàn cho con người trong quá trình vận hành và khai thác sử dụng công trình;

Dịch vụ kiểm định an toàn chịu lực công trình, kiểm định kết cấu nhà xưởng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà là công tác kiểm tra, đánh giá khả năng làm việc của các kết cấu chịu lực chính; các bộ phận cục bộ kết cấu công trình có nguy cơ gây mất an toàn và kiểm tra chất lượng công trình xây dựng, xác định tình trạng chất lượng công trình, đưa ra giải pháp gia cường khả năng chịu lực nhằm đảm bảo vận hành, khai thác công trình bình thường khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà. 

Dịch vụ thi công gia cường kết cấu nhà xưởng; nhằm tiến hành tổ chức triển khai thực thi hóa các giải pháp tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu công trình nhà xưởng hiệu hữu trong quá trình vận hành và sử dụng công trình, đảm bảo an toàn kết cấu công trình nhà xưởng, an toàn điện, an toàn phòng chống cháy nổ; và bảo trì công trình xây dựng nhà xưởng lâu dài.

Kiểm định an toàn kết cấu công trình xây dựng nhà xưởng – thi công gia cường kết cấu nhà xưởng 2023
Hình ảnh: Tổng thể công trình; kiểm định an toàn kết cấu công trình xây dựng nhà xưởng – thi công gia cường kết cấu nhà xưởng 2023

CÔNG TRÌNH: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG NGÂN

HẠNG MỤC: NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ – (48.500M²)

ĐỊA ĐIỂM: ĐƯỜNG SỐ 9 – KCN TAM PHƯỚC, PHƯỜNG TAM PHƯỚC, THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ, TỈNH ĐỒNG NAI

Mục tiêu kiểm định an toàn kết cấu công trình xây dựng nhà xưởng đã thực hiện: Xác định chất lượng hiện trạng; tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực và độ an toàn của kết cấu hạng mục công trình phục vụ lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời áp mái nhà, đề xuất giải pháp gia cường kết cấu nhà xưởng và thi công gia cường kết cấu công trình nhà xưởng;

Kiểm định an toàn kết cấu công trình xây dựng nhà xưởng – thi công gia cường kết cấu nhà xưởng 2023
Hình ảnh: Kiểm tra an toàn kết cấu; kiểm định an toàn kết cấu công trình xây dựng nhà xưởng – thi công gia cường kết cấu nhà xưởng 2023

Căn cứ theo Đề cương kiểm định chất lượng công trình (đã được thẩm duyệt): Nội dung kiểm định chất lượng công trình được Vietsum tiến hành thực hiện bao gồm: Quan sát kiểm tra hiện trạng, xác định đặc điểm kiến trúc và kết cấu hạng mục công trình nhà xưởng; Khảo sát hư hỏng hiện trạng công trình nhà xưởng; Kiểm tra kích thước hình học các cấu kiện kết cấu công trình nhà xưởng;Kiểm tra cường độ vật liệu kết cấu thép; Kiểm tra độ siết chặt bulong liên kết và Tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực và độ an toàn của kết cấu hạng mục công trình phục vụ lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời áp mái nhà.

Quan sát kiểm tra hiện trạng, xác định đặc điểm kiến trúc và kết cấu hạng mục công trình: kiểm tra tính xác thực giữa thực tế thi công so với bản vẽ thiết kế công trình; kiểm tra các chi tiết liên kết điển hình; kiểm tra tình trạng làm việc của các cấu kiện kết cấu công trình, các dấu hiệu hư hỏng công trình theo TCVN 9381:2012: Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà;

Kiểm định an toàn kết cấu công trình xây dựng nhà xưởng – thi công gia cường kết cấu nhà xưởng 2023
Hình ảnh: Kiểm tra thông số kỹ thuật cấu kiện, kiểm định an toàn kết cấu công trình xây dựng nhà xưởng – thi công gia cường kết cấu nhà xưởng 2023

Kiểm tra kích thước hình học các cấu kiện kết cấu công trình: đo đạc các thông số kỹ thuật, các tiết diện liên kết chính, thông số các cấu kiện chịu lực, cấu kiện liên kết bu lông, liên kết hàn, liên kết bản mã; cấu kiện giằng ổn định kết cấu theo tiêu chuẩn xây dựng (TCVN);

Kiểm định an toàn kết cấu công trình xây dựng nhà xưởng – thi công gia cường kết cấu nhà xưởng 2023
Hình ảnh: Kiểm tra thông số kỹ thuật; kiểm định an toàn kết cấu công trình xây dựng nhà xưởng – thi công gia cường kết cấu nhà xưởng 2023

Kiểm tra cốt thép cột bê tông cốt thép: Siêu âm cột bê tông cốt thép để xác định đường kính cốt thép và số lượng cốt thép trong cột nhằm thu thập thông số kỹ thuật của cấu kiện cột bê tông cốt thép, phục vụ tính toán khả năng chịu lực kết cấu của cấu kiện cột theo tiêu chuẩn xây dựng (TCVN);

Kiểm định an toàn kết cấu công trình xây dựng nhà xưởng – thi công gia cường kết cấu nhà xưởng 2023
Hình ảnh: Kiểm tra, siêu âm cốt thép cột bê tông cốt thép; kiểm định an toàn kết cấu công trình xây dựng nhà xưởng – thi công gia cường kết cấu nhà xưởng 2023

Kiểm tra độ thẳng đứng cột, độ nghiêng, võng kết cấu dầm kèo mái: Kiểm tra các thông số chuyển vị của các cấu kiện kết cấu thép, độ chuyển vị cục bộ của kết cấu công trình và độ nghiêng tổng thể của kết cấu công trình; là kết quả quan trọng phục vụ quan trắc công trình khi có các sự cố nghiêng, lún, võng kết cấu công trình (TCVN 5575:2012: Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế).

Kiểm định an toàn kết cấu công trình xây dựng nhà xưởng – thi công gia cường kết cấu nhà xưởng 2023
Hình ảnh: Kiểm tra độ thẳng đứng cột, độ nghiêng, độ võng cấu kiện; kiểm định an toàn kết cấu công trình xây dựng nhà xưởng – thi công gia cường kết cấu nhà xưởng 2023

Kiểm tra cường độ vật liệu kết cấu thép: Tiến hành kiểm tra cường độ vật liệu thép sử dụng cho hạng mục công trình trên các cấu kiện cột thép, dầm thép bằng máy đo độ cứng kim loại. Kết quả kiểm tra được các giá trị độ bền thép (Fu) đo đạc được với các giá trị dao động – Sau đó đối chiếu phụ lục A của TCVN 5575:2012: Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế, bảng tra cường độ kết cấu thép để kết luận kết cấu thép đang sử dụng tương đương với loại thép có cường độ giới hạn chảy đúng theo tiêu chuẩn;

Kiểm định an toàn kết cấu công trình xây dựng nhà xưởng – thi công gia cường kết cấu nhà xưởng 2023
Hình ảnh: Kiểm tra vật liệu thép; kiểm định an toàn kết cấu công trình xây dựng nhà xưởng – thi công gia cường kết cấu nhà xưởng 2023

Kiểm tra độ siết chặt các liên kết bulong: Căn cứ theo TCVN 5575:2012: Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế, bảng tra độ siết chặt các bulong liên kết, đánh giá khả năng liên kết tập bản cấu kiện của kết cấu thép;

Kiểm định an toàn kết cấu công trình xây dựng nhà xưởng – thi công gia cường kết cấu nhà xưởng 2023
Hỉnh ảnh: Kiểm tra tập bảng, bulong liên kết; kiểm định an toàn kết cấu công trình xây dựng nhà xưởng – thi công gia cường kết cấu nhà xưởng 2023
Kiểm định an toàn kết cấu công trình xây dựng nhà xưởng – thi công gia cường kết cấu nhà xưởng 2023
Hình ảnh: Kiểm tra độ siết chặt liên kết bulong kiểm định an toàn kết cấu công trình xây dựng nhà xưởng – thi công gia cường kết cấu nhà xưởng 2023

Kiểm định an toàn kết cấu công trình xây dựng nhà xưởng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà: là công tác quan trọng để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình xây dựng; kiểm định an toàn chịu lực công trình; đến các cơ quan thẩm quyền ban ngành liên quan;

Lập báo cáo kiểm định chất lượng công trình tại Vietsum: là bộ hồ sơ báo cáo kết quả khả năng an toàn chịu lực của kết cấu hiện trạng công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà; Tính toán và kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn của kết cấu hạng mục công trình phục vụ lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời áp mái nhà, giải pháp an toàn chịu lực công trình xây dựng, an toàn kết cấu công trình xây dựng;

Kiểm định an toàn kết cấu công trình xây dựng nhà xưởng – thi công gia cường kết cấu nhà xưởng 2023
Hình ảnh: Báo cáo kết quả kiểm định an toàn kết cấu công trình xây dựng nhà xưởng – thi công gia cường kết cấu nhà xưởng 2023

Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công phương án gia cường kết cấu tại Vietsum: là bộ hồ sơ bản vẽ và thuyết minh bản vẽ; tập hợp các bản vẽ kỹ thuật xây dựng, các bản vẽ chi tiết kỹ thuật thi công xây dựng; phục vụ cho công tác thi công gia cường kết cấu công trình nhà xưởng;

Kiểm định an toàn kết cấu công trình xây dựng nhà xưởng – thi công gia cường kết cấu nhà xưởng 2023
Hình ảnh: Hoàn thành Thi công gia cường kết cấu nhà xưởng 2023

Thi công gia cường kết cấu nhà xưởng tại Vietsum: nhằm tổ chức triển khai nhân công và vật tư xây dựng thực hiện các giải pháp tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu công trình nhà xưởng hiệu hữu theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công gia cường kết cấu công trình nhà xưởng, đảm bảo đúng tiến độ, giám sát quản lý chất lượng thi công, an toàn lao động xây dựng, an toàn điện, an toàn phòng chống cháy nổ và lập biện pháp bảo trì bảo dưỡng chất lượng thi công xây dựng;

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc và Kiểm Định Chất Lượng Công Trình VIETSUM có năng lực chuyên sâu trong kiến trúc cấu tạo xây dựng, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình xây dựng phục vụ tốt công tác kểm định an toàn kết cấu công trình xây dựng nhà xưởng – thi công gia cường kết cấu nhà xưởng. Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam;

— “Vietsum đồng hành cùng thành công cho công trình của quý khách hàng” —

Chia sẻ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Viết một bình luận

Tin tức liên quan

Kết nối với chúng tôi

vietsum@vietsum.vn

096 613 9597