Kiểm Tra Khả Năng Chịu Lực Thử Tải Sàn Của Sàn Bê Tông Cốt Thép Kiểm Định Chất Lượng Công Trình 2024

Kiểm định công trình – Kiểm định chất lượng công trình – Thử tải sàn phục vụ kiểm tra khả năng chịu lực kháng cắt của dầm sàn bê tông cốt thép và kiểm tra quan trắc sự phát sinh của vết nứt trong quá trình kiểm định công trình – Thử tải sàn. Công … Đọc tiếp

Kiểm Tra An Toàn Kiến Trúc, Hệ Thống Điện Và An Toàn Cháy Nổ Đánh Giá Độ An Toàn Của Nhà Xưởng Cho Hoạt Động 2024

Kiểm tra an toàn kiến trúc; hệ thống điện và an toàn cháy nổ: nhằm xác định chất lượng công trình hiện trạng, (so sánh những thay đổi theo thiết kế) tính toán, kiểm tra khả năng hoạt động, đánh giá độ an toàn của nhà xưởng cho hoạt động sử dụng sản xuất của nhà … Đọc tiếp