Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Đánh Giá An Toàn Chịu Lực Công Trình Xây Dựng Khi Lắp Đặt Hệ Thống Điện Mặt Trời Mái Nhà 2024

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà là cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ công tác lập, thẩm định, phê duyệt và cấp giấy phép xây dựng cho hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà 2022;

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Tại Công văn 1685/BCT-DL năm 2022 về kiểm tra, rà soát về phát triển điện mặt trời trên địa bàn do Bộ Công thương ban hành, ngày 01 tháng 4 năm 2022; và Công văn 1216/BCT-ĐL năm 2021 về rà soát, tổng hợp về phát triển điện mặt trời do Bộ Công thương ban hành, ngày 08 tháng 3 năm 2021; 

“(ii) Xác nhận các hệ thống điện mặt trời mái nhà đảm bảo tuân thủ quy định về phát triển, đấu nối, công nhận ngày vận hành, ký hợp đồng mua bán điện và các quy định khác của pháp luật trong lĩnh vực điện lực” và “Tổ chức, cá nhân đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn điện, an toàn công trình xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành”.

Tại Công văn 6242/BXD-KHCN năm 2020 về phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà” do Bộ Xây dựng ban hành, ngày 28 tháng 12 năm 2020; ‘’Yêu cầu về an toàn công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà’’ ‘Đánh giá an toàn chịu lực của kết cấu mái nhà và công trình hiện hữuAn toàn chịu lực:

bao gồm khả năng chịu kéo, nén, uốn, cắt, mất ổn định (trong và ngoài mặt phẳng) của cấu kiện cũng như mất ổn định không gian tổng thể của hệ kết cấu mái (xà gồ, vì kèo/dầm mái/khung thép,v.v.); kiểm tra về khả năng chịu lực của các liên kết trong hệ kết cấu mái. – An toàn sử dụng: bao gồm các điều kiện giới hạn và chuyển vị của các kết cấu mái (xà gồ, vì kèo/dầm mái/khung thép,v.v.) ’’

CÔNG TRÌNH : CÔNG TY TNHH SÀI GÒN PRECISION

HẠNG MỤC : NHÀ XƯỞNG 4 (SPC4) – (9.800M²)

ĐỊA ĐIỂM : LÔ 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 KCX SÀI GÒN – LINH TRUNG, P. LINH TRUNG, TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022
Hình ảnh: Kiểm tra tổng thể mái công trình – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022

Mục tiêu kiểm định: nhằm kiểm định chất lượng công trình xây dựng, xác định chất lượng hiện trạng, tính toán kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn của kết cấu hạng mục công trình phục vụ lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời trên mái, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng hiện hữu;

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022
Hình ảnh: Kiểm tra ghi nhận hiện trạng – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022

Quá trình hoàn thành công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà vào năm 2022; Công trình đã lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống pin năng lượng mặt trời trên mái, đưa công trình vào khai thác, vân hành và sử dụng công trình bình thường từ Quý I năm 2023;

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022
Hình ảnh: Hoàn thành kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2023

Lập báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình xây dựng: Tính toán và kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn của kết cấu hạng mục công trình phục vụ lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời trên mái, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà;

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022
Hình ảnh: Báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022

Kiểm tra đánh giá khả năng an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà: Kiểm tra liên kết bu lông, xác định khả năng chịu kéo, chịu cắt, cường độ lực xiết chặt bu lông, độ ổn định các liên kết hiện hữu  (xà gồ, vì kèo/dầm mái/khung thép,v.v.), đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng liên kết bu lông;

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022
Hình ảnh: Kiểm tra liên kết bu lông – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022

Kiểm tra đánh giá khả năng an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà: Kiểm tra kích thước hình học cấu kiện, xác định các thông số kỹ thuật, các cấu tạo, thông số các chi tiết công trình hiện hữu  (xà gồ, vì kèo/dầm mái/khung thép,v.v.).

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022
Hình ảnh: Kiểm tra thông số kỹ thuật khung thép – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022

Kiểm tra đánh giá khả năng an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà: Kiểm tra kích thước hình học xà gồ mái, xác định các thông số kỹ thuật, các cấu tạo, thông số các liên kết xà gồ mái hiện hữu, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng xà gồ mái.

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022
Hình ảnh: Kiểm tra thông số xà gồ mái – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022

Kiểm tra đánh giá khả năng an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà: Kiểm tra độ nghiêng của cột và kiểm tra độ võng kèo thép, các điều kiện giới hạn và chuyển vị của các kết cấu mái (xà gồ, vì kèo/dầm mái/khung thép,v.v.), đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khung cột và hệ khung dầm kèo mái;

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022
Hình ảnh: Kiểm tra độ nghiêng, độ võng kết cấu – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022

Kiểm tra đánh giá khả năng an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà: Kiểm tra cường độ vật liệu kết cấu thép, kiểm thử thực nghiệm khả năng làm việc của vật liệu, cường độ vật liệu kết cấu thép (xà gồ, vì kèo/dầm mái/khung thép,v.v.), đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng vật liệu thép;

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022
Hình ảnh: Kiểm tra cường độ vật liệu thép – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022

Kiểm tra đánh giá khả năng an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà: Kiểm tra tiết diện hình học cấu kiện, siêu âm kiểm thử độ dày tiết diện kết cấu thép (xà gồ, vì kèo/dầm mái/khung thép,v.v.).

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022
Hình ảnh: Kiểm tra tiết diện hình học – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 2022

/…………………………………………./

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà là rất cần thiết, đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng: là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt và cấp giấy phép xây dựng cho hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà;

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc và Kiểm Định Chất Lượng Công Trình VIETSUM có năng lực chuyên sâu trong kiến trúc cấu tạo xây dựng, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình xây dựng sẽ đánh giá chuẩn xác để đảm bảo chất lượng an toàn sử dụng công trình xây dựng. Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

— “Vietsum đồng hành cùng thành công cho công trình của quý khách hàng” —

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Xây Dựng HCM, Đánh Giá An Toàn Chịu Lực Công Trình Xây Dựng Hà Nội, Lắp Đặt Hệ Thống Điện Mặt Trời Mái Nhà Sài Gòn

#Kiểm_Định_Chất_Lượng_Công_Trình_Xây_Dựng, #Đánh_Giá_An_Toàn_Chịu_Lực_Công_Trình_Xây_Dựng, #Lắp_Đặt_Hệ_Thống_Điện_Mặt_Trời_Mái_Nhà

#Kiem_Dinh_Chat_Luong_Cong_Trinh_Xay_Dung, #Đanh_Gia_An_Toan_Chiu_Luc_Cong_Trinh_Xay_Dung, #Lap_Dat_He_Thong_Dien_Mat_Troi_Mai_Nha

Viết một bình luận