Tin tức

Phương châm: Uy tín – Trung Thực – Trực Quan

Kiểm định kết cấu bê tông nền nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu bê tông nền phục vụ lắp đặt hệ thống sản xuất trên nền nhà xưởng 2024.

Kiểm định kết cấu bê tông nền nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu bê tông nền phục vụ lắp đặt hệ thống sản xuất trên nền nhà xưởng 2024./ Inspection of concrete structures of workshop floors, Determine the load-bearing capacity of the ground floor structure to serve the installation of production system on the floor 2024.

”Bản sao lưu trữ và giới hạn đối tượng tiếp cận theo quy định của pháp luật về quyền sở hữu tác giả”

Kiểm định kết cấu bê tông nền nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu bê tông nền phục vụ lắp đặt hệ thống sản xuất trên nền nhà xưởng 2024.
Hình ảnh: Tổng thể Kiểm định kết cấu bê tông nền nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu bê tông nền phục vụ lắp đặt hệ thống sản xuất trên nền nhà xưởng 2024.

Đầu quý I/2024; Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Và Kiểm Định Chất Lượng Công Trình VIETSUM (VCQC) hoàn thành công tác Kiểm định kết cấu bê tông nền nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu bê tông nền phục vụ lắp đặt hệ thống sản xuất trên nền nhà xưởng; Tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn của kết cấu hạng mục công trình;/

Công tác kiểm định kết cấu bê tông nền nhà xưởng thực hiện tại “Công Ty TNHH San Fang Việt Nam”, Hạng mục “Nền Nhà Xưởng 7”,  Địa điểm: Lô II-4, Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam, ký kết giữa Công Ty TNHH San Fang Việt Nam và Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Và Kiểm Định Chất Lượng Công Trình VIETSUM(VCQC);/

Beginning of the first quarter of 2024; VIETSUM (VCQC) completed the Inspection of concrete structures of workshop floors, Determine the load-bearing capacity of the ground floor structure to serve the installation of production system on the floor; Calculate and check the load-bearing capacity and safety of the project’s structure.

At “SAN FANG (VIETNAM) CO., LTD”, Items “Ground Floor Of Factory 7”, Location: Lot II-4, My Xuan A2 Industrial Park, My Xuan Ward, Phu My Town, Ba Ria – Vung Tau Province; signed between SAN FANG (VIETNAM) CO., LTD. and VIETSUM (VCQC);

Kiểm định kết cấu bê tông nền nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu bê tông nền phục vụ lắp đặt hệ thống sản xuất trên nền nhà xưởng 2024.
Hình ảnh: Nền nhà xưởng Kiểm định kết cấu bê tông nền nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu bê tông nền phục vụ lắp đặt hệ thống sản xuất trên nền nhà xưởng 2024.

Mục tiêu kiểm định / Inspection target:

Kiểm định kết cấu bê tông nền nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu bê tông nền phục vụ lắp đặt hệ thống sản xuất trên nền nhà xưởng./ Inspection of concrete structures of workshop floors, Determine the load-bearing capacity of the ground floor structure to serve the installation of production system on the floor.

Kiểm định kết cấu bê tông nền nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu bê tông nền phục vụ lắp đặt hệ thống sản xuất trên nền nhà xưởng 2024.
Hình ảnh: Hệ thống sản xuất Kiểm định kết cấu bê tông nền nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu bê tông nền phục vụ lắp đặt hệ thống sản xuất trên nền nhà xưởng 2024.

Hình ảnh: Một giàn máy điển hình của hệ thống sản xuất. Số giàn máy trong hệ thống sản xuất: 04. Giàn máy điển hình có kích thước (dài x rộng x cao): 24m x 3m x 4.6m; trọng lượng 60 tấn. Tương đương: 830 kg/m²./ Picture: A typical machine rig of production system; Number of machine rigs in the production system: 04.; A typical rig has dimensions (length x width x height): 24m x 3m x 4.6m; weight 60 tons. Equivalent: 830 kg/m².

Cơ sở thực hiện: Kiểm định kết cấu bê tông nền nhà xưởng, xác định khả năng chịu lực của kết cấu bê tông nền phục vụ lắp đặt hệ thống sản xuất trên nền nhà xưởng/ Basic For Implementation:

 • Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./ With reference to the Building Law No. 50/2014/QH13 dated 01/01/2015 of the Republic of socialist Vietnam.
 • Căn cứ Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng./ With reference to the Building Law No. 62/2020/QH14 dated 01/01/2021 of the Republic of socialist Vietnam on amendments to construction law.
 • Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng./ With reference to the Decree No. 06/2021/NĐ-CP dated 26/01/2021 of the Government on elaborating on implementation of several regulations on quality management, construction and maintenance of construction works.
 • TCVN 2737:2023: Tải trọng và tác động. / TCVN 2737:2023: Loads and actions.
 • TCVN 5574:2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế./ TCVN 5574:2018: Concrete and reinforced concrete structures – Design standard.
 • TCVN 9381:2012: Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà./ TCVN 9381:2012: Guidelines for the evaluation of dangerous levels of building structure.
 • Các quy phạm hiện hành có liên quan. / Relevant current regulation.
Kiểm định kết cấu bê tông nền nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu bê tông nền phục vụ lắp đặt hệ thống sản xuất trên nền nhà xưởng 2024.
Hình ảnh: Báo cáo kết quả kiểm định kết cấu bê tông nền nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu bê tông nền phục vụ lắp đặt hệ thống sản xuất trên nền nhà xưởng 2024.

Nội dung kiểm định: Kiểm định kết cấu bê tông nền nhà xưởng, xác định khả năng chịu lực của kết cấu bê tông nền phục vụ lắp đặt hệ thống sản xuất trên nền nhà xưởng / Content For Inspection:

 1. Xác định hiện trạng kiến trúc và kết cấu công trình./ Identify the current state of architectural and structural of works.
 2. Kích thước hình học cấu kiện./ Geometrical dimension of components.
 3. Kiểm tra cường độ bê tông nền./ Inspection of ground floor concrete strength.
 4. Kiểm tra số lượng và đường kính cốt thép nền./ Inspection of quantity and diameter of reinforcement of ground floor.
 5. Tính toán và kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn của kết cấu hạng mục công trình./ Calculating and checking the bearing capacity, the safety of the items structure.

Kiểm định kết cấu bê tông nền nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu bê tông nền phục vụ lắp đặt hệ thống sản xuất trên nền nhà xưởng 2024.
Hình ảnh: Thí nghiệm khoan nền Kiểm định kết cấu bê tông nền nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu bê tông nền phục vụ lắp đặt hệ thống sản xuất trên nền nhà xưởng 2024.
Kiểm định kết cấu bê tông nền nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu bê tông nền phục vụ lắp đặt hệ thống sản xuất trên nền nhà xưởng 2024.
Hình ảnh: Thí nghiệm siêu âm cốt thép bê tông Kiểm định kết cấu bê tông nền nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu bê tông nền phục vụ lắp đặt hệ thống sản xuất trên nền nhà xưởng 2024.
Kiểm định kết cấu bê tông nền nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu bê tông nền phục vụ lắp đặt hệ thống sản xuất trên nền nhà xưởng 2024.
Hình ảnh: Thí nghiệm bê tông Kiểm định kết cấu bê tông nền nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu bê tông nền phục vụ lắp đặt hệ thống sản xuất trên nền nhà xưởng 2024.

VIETSUM (VCQC) được Tổ chức chứng nhận ISOQ Việt Nam đánh giá và xác nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Công nhận chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo số: HAN-00045383 của Sở Xây Dựng Hà Nội và số: HCM-00045383 của Sở Xây Dựng TP. Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng hoạt động chuyên ngành xây dựng;

VIETSUM (VCQC) has been evaluated and confirmed by ISOQ Vietnam Certification Organization to be consistent with the requirements of ISO 9001:2015 standards; has been recognized with a certificate of construction activity capacity under number: HAN-00045383 of the Hanoi Department of Construction and number: HCM-00045383 of Ho Chi Minh City Department of Construction in accordance with specialized construction functions.

Kiểm định kết cấu bê tông nền nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu bê tông nền phục vụ lắp đặt hệ thống sản xuất trên nền nhà xưởng 2024.
Hình ảnh: ISO 9001:2015 Kiểm định kết cấu bê tông nền nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu bê tông nền phục vụ lắp đặt hệ thống sản xuất trên nền nhà xưởng 2024.
Kiểm định kết cấu bê tông nền nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu bê tông nền phục vụ lắp đặt hệ thống sản xuất trên nền nhà xưởng 2024.
Hình ảnh: Năng lực xây dựng Kiểm định kết cấu bê tông nền nhà xưởng, Xác định khả năng chịu lực của kết cấu bê tông nền phục vụ lắp đặt hệ thống sản xuất trên nền nhà xưởng 2024.

VIETSUM (VCQC) là đơn vị kiểm định chất lượng công trình nhà xưởng có năng lực thực hiện rất nhiều công tác kiểm định kết cấu công trình – đánh giá an toàn công trình xây dựng trên khắp cả nước, có đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, kỹ thuật viên thí nghiệm; nhiều kinh nghiệm đánh giá, phân tích cấu tạo kết cấu công trình, kiểm thử cấu tạo vật liệu xây dựng theo hệ thống Quy chuẩn – Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn Labs….của rất nhiều công trình nhà xưởng. Liên hệ với chúng tôi theo Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

VIETSUM (VCQC) is a construction quality inspection company with a lot of experience in inspection of construction structures – Evaluate the safety of construction projects across the country, with a team of engineers, architects, and testing technicians.

VIETSUM (VCQC) has extensive experience in evaluating and analyzing construction structures and testing construction materials according to the system of Vietnamese Construction Standards and Regulations, Labs standards….for many factory projects. Contact us at Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

— “Vietsum đồng hành cùng thành công cho công trình của quý khách hàng” —

Chia sẻ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Viết một bình luận

Tin tức liên quan

Kết nối với chúng tôi

vietsum@vietsum.vn

096 613 9597