Tin tức

Phương châm: Uy tín – Trung Thực – Trực Quan

Quy Trình Kiểm Định Đánh Giá Kiểm Định Kho Hàng Nhà Xưởng, Kho Thành Phẩm, Chứng Nhận Đủ Điều Kiện An Toàn Chịu Lực Kết Cấu 2024

Kiểm định đánh giá kiểm định kho hàng sản xuất – kiểm định chất lượng công trình kho thành phẩm – kiểm định an toàn kết cấu kho hàng nhà xưởng: để đánh giá mức độ khả năng chịu lực của kết cấu, phục vụ audit nhà máy, audit đánh giá nhà xưởng, giám định đánh giá năng lực nhà máy, là yếu tố quan trọng để xét duyệt trở thành nhà cung cấp, cung ứng dịch vụ cho xuất nhập khẩu hàng hóa may mặc – nhà xưởng furniture – nhà xưởng da giày, túi xách – nhà xưởng bao bì – nhà xưởng gia công thành phẩm.

Kiểm định đánh giá kho hàng sản xuất của nhà xưởng – kho thành phẩm – kiểm định xưởng – kiểm định kho hàng nhà xưởng và audit đánh giá nhà xưởng 2023

Tong the kho hang kiem dinh cong trinh

Hình ảnh: Tổng thể kho hàng nhà máy may mặc United Sweethearts – KCN Nhơn Trạch – Đồng Nai

Quy trình kiểm định đánh giá kiểm định kho hàng nhà máy audit nhà máy – kiểm định chất lượng công trình kho hàng nhà xưởng sản xuất: Kho hàng nhà xưởng là công trình cần được đánh giá chất lượng an toàn kết cấu để đảm bảo an toàn khả năng chịu lực kết cấu cho các hoạt động sản xuất, con người làm việc, an toàn tài sản và tiêu chí quan trọng để chứng nhận đủ điều kiện an toàn kết cấu phục vụ cho hoạt động audit nhà máy, đánh giá nhà xưởng, audit đánh giá năng lực nhà máy sản xuất.

Quy trình kiểm định chất lượng công trình phục vụ công tác an toàn kết cấu của kho hàng nhà xưởng sản xuất để chứng nhận đủ điều kiện an toàn kết cấu công trình được thực hiện trong các trường hợp sau:

  1. Kiểm định định kỳ 03-05 năm theo yêu cầu quy định an toàn kết cấu công trình và bảo trì công trình kho hàng nhà xưởng trong vận hành sản xuất/
  2. Khi phát hiện thấy công trình kho hàng, bộ phận công trình kho hàng có hư hỏng hoặc có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo cho việc khai thác, sử dụng/
  3. Khi xác định chất lượng hiện trạng công trình kho hàng nhà xưởng phục vụ để nâng cấp sửa chữa, chuyển đổi chức năng sử dụng của kho hàng nhà xưởng hoặc lập quy trình bảo trì công trình kho hàng nhà xưởng/
  4. Khi có các yêu cầu đánh giá audit nhà máy, audit đánh giá xưởng, giám định đánh giá năng lực nhà máy/

 “Căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng.’’

Quy trình kiểm định đánh giá kho hàng nhà xưởng sản xuất – kho thành phẩm – chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu 2021

Hình ảnh: Tổng thể kho hàng – Nhà máy United Sweethearts – KCN Nhơn Trạch – Đồng Nai

Kiểm định chất lượng kho hàng – kiểm định kho hàng nhà xưởng sản xuất may mặc – sản xuất da giày – sản xuất túi xách –  gia công thành phẩm: giúp nhà máy đảm bảo tuân thủ cơ sở pháp lý về tiêu chuẩn xây dựng công trình, tiêu chuẩn kỹ thuật kết cấu khung kệ hàng, tiêu chuẩn tải trọng chất hàng và hoạt tải sử dụng, tiêu chuẩn thiết kế an toàn nhà xưởng, tiêu chuẩn chất lượng công trình nhà máy làm cơ sở chứng nhận đủ điều kiện hoạt động sản xuất an toàn cho khách hàng cần đánh giá năng lực kho hàng nhà xưởng.

Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và kiểm định chất lượng công trình Vietsum: cung cấp dịch vụ kiểm định xây dựng phục vụ kiểm định hiện trạng, kiểm định kho hàng, phân tích tình trạng công trình, mức độ an toàn kết cấu, đánh giá nhà xưởng, đánh giá khả năng chịu lực kho hàng nhà xưởng, audit kết cấu nhà máy làm cơ sở pháp lý cho công tác chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu công trình của nhà xưởng và kho hàng hóa, kho thành phẩm, kho lưu trữ của nhà máy.

/……………………………………………/

CÔNG TRÌNH: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY MẶC XUẤT KHẨU

HẠNG MỤC: KHO CHỨA HÀNG – 4.500 M²

Quy trình kiểm định đánh giá kho hàng nhà xưởng sản xuất – kho thành phẩm – chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu 2021

Hình ảnh: Tổng thể bên trong kho hàng tại Nhà máy United Sweethearts – kiểm định kho hàng

Quy trình kiểm định đánh giá kho hàng nhà xưởng sản xuất – kho thành phẩm – chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu 2021

Hình ảnh: Tổng thể bên trong kho hàng tại Nhà máy United Sweethearts – kiểm định kho hàng

Quy trình kiểm định đánh giá kho hàng nhà xưởng sản xuất – kho thành phẩm – chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu 2021

Hình ảnh: Kết cấu khung kệ kho hàng tại Nhà máy United Sweethearts – kiểm định kho hàng

Quy trình kiểm định đánh giá kho hàng nhà xưởng sản xuất – kho thành phẩm – chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu 2021

Hình ảnh: Kiểm tra số lượng thép trong cột bê tông (bằng phương pháp siêu âm không phá hủy cột) – kiểm định kho hàng

Quy trình kiểm định đánh giá kho hàng nhà xưởng sản xuất – kho thành phẩm – chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu 2021

Hình ảnh: Kiểm tra cường độ, độ cứng của cột bê tông (bằng phương pháp thử bật nảy) kiểm định kho hàng

Quy trình kiểm định đánh giá kho hàng nhà xưởng sản xuất – kho thành phẩm – chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu 2021

Hình ảnh: Kiểm tra đường kính thép nền kho hàng (bằng phương pháp siêu âm) kiểm định kho hàng

Quy trình kiểm định đánh giá kho hàng nhà xưởng sản xuất – kho thành phẩm – chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu 2021

Hình ảnh: Kiểm tra kích thước dầm thép sàn lửng của kho hàng

Quy trình kiểm định đánh giá kho hàng nhà xưởng sản xuất – kho thành phẩm – chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu 2021

Hình ảnh: Kiểm tra độ dày cấu kiện dầm sàn thép tại kho hàng – kiểm định kho hàng

Quy trình kiểm định đánh giá kho hàng nhà xưởng sản xuất – kho thành phẩm – chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu 2021

Hình ảnh: Kiểm tra mô hình khung kết cấu không gian kho hàng – kiểm định kho hàng

Quy trình kiểm định đánh giá kho hàng nhà xưởng sản xuất – kho thành phẩm – chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu 2021

Hình ảnh: Hình ảnh kiểm tra lực cắt khung và lực dọc khung kho hàng – kiểm định kho hàng

Quy trình kiểm định đánh giá kho hàng nhà xưởng sản xuất – kho thành phẩm – chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu 2021

Hình ảnh: Hình ảnh kiểm tra momen khung kho hàng – kiểm định kho hàng

Quy trình kiểm định đánh giá kho hàng nhà xưởng sản xuất – kho thành phẩm – chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu 2021

Hình ảnh: Hình ảnh kiểm tra momen khung sàn lửng kho hàng

Khi công trình của bạn có những dấu hiệu cần kiểm định đánh giá chất lượng công trình, đánh giá nhà xưởng, đánh giá khả năng chịu lực kiểm định kho hàng nhà xưởng, audit kết cấu nhà máy làm cơ sở pháp lý cho công tác chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực kết cấu công trình nhà xưởng hãy liên hệ với chúng tôi Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và kiểm định chất lượng công trình Vietsum để được kiểm định chất lượng công trình và tư vấn đề cương công tác kiểm định để công trình của bạn được đảm bảo an toàn cho sản xuất và vận hành công trình.

/……………………………………………/

Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

– “Vietsum đồng hành cùng thành công cho nhà xưởng của quý khách hàng” –

Kiểm Định Kho Hàng, Kiểm Định Kho Hàng Nhà Xưởng, Kiểm Định Đánh Giá, An Toàn Chịu Lực Kết Cấu, Chứng Nhận Đủ Điều Kiện An Toàn,

Kiểm Định Kho Hàng Sài Gòn, Kiểm Định Kho Hàng Nhà Xưởng HCM, Kiểm Định Đánh Giá Bình Dương, An Toàn Chịu Lực Kết Cấu Đồng Nai, Chứng Nhận Đủ Điều Kiện An Toàn Hà Nội

#Kiểm_Định_Kho_Hàng, #Kiểm_Định_Kho_Hàng_Nhà_Xưởng, #Kiểm_Định_Đánh_Giá, #An_Toàn_Chịu_Lực_Kết_Cấu, #Chứng_Nhận_Đủ_Điều_Kiện_An_Toàn

#Kiem_Dinh_Kho_Hang, #Kiem_Dinh_Kho_Hang_Nha_Xuong, #Kiem_Dinh_Danh_Gia, #An_Toan_Chiu_Luc_Ket_Cau, #Chung_Nhan_Du_Dieu_Kien_An_Toan

Chia sẻ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Viết một bình luận

Tin tức liên quan

Kết nối với chúng tôi

vietsum@vietsum.vn

096 613 9597