Tin tức

Phương châm: Uy tín – Trung Thực – Trực Quan

Thi Công Gia Cường Kết Cấu Công Trình, Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Vận Hành Công Trình An Toàn 2024

Kiểm định chất lượng công trình – Thi công gia cường kết cấu hay gia cố kết cấu công trình: Là hoạt động xây dựng bao gồm đánh giá chất lượng kết cấu công trình, đánh giá an toàn chịu lực công trình theo tiêu chuẩn xây dựng hiện hành (TCVN) dựa trên các kết quả thông số thí nghiệm xác thực tại hiện trường; và Đưa ra các giải pháp tối ưu nhằm tổ chức tiến hành xử lý gia cường (gia cố) các cấu kiện công trình đạt khả năng an toàn chịu lực công trình đúng với công năng công trình và vận hành công trình an toàn. 

Kiểm định chất lượng công trình – Thi công gia cường kết cấu công trình 2021

Công trình: CẢI TẠO TRẠM BIẾN ÁP 110KV QUẬN 8

Hạng mục: NHÀ ĐIỀU KHIỂN – DẦM SÀN TẦNG 2 VÀ TẦNG 3

Địa điểm: PHƯỜNG 2, QUẬN 8, TP HỒ CHÍ MINH

/………………………………………………/

Công trình: có quy mô xây dựng là 8.5m x 32.82m; tổng chiều cao 14.7m so với nền đường; gồm 3 tầng nhà và 1 mái bê tông; Công trình có kết cấu đài móng, giằng tường móng bằng bê tông cốt thép toàn khối; kết cấu khung cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép toàn khối đổ tại chỗ.

Tại thời điểm thi công gia cường kết cấu công trình, công trình đã kiểm định đánh giá an toàn chịu lực công trình, đánh giá chất lượng kết cấu công trình đã thi công xong phần cột, dầm, sàn bê tông đổ tại chỗ và đang trong giai đoạn xây tô.

Căn cứ quy chuẩn, tiêu chuẩn và tài liệu kỹ thuật áp dụng cho quá trình thi công, nghiệm thu:

Báo cáo kiểm định chất lượng công trình và hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công phương án gia cường kết cấu Nhà điều khiển của công trình Cải tạo trạm biến áp 110kV.

TCVN 10307:2014: Kết cấu cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật chung về chế tạo, lắp ráp và nghiệm thu. Các quy phạm hiện hành có liên quan.

Kiểm định chất lượng công trình – Thi công gia cường kết cấu công trình 2021

Hình ảnh: Mặt bằng bản vẽ thi công phương án gia cường kết cấu công trình Nhà điều khiển

Kiểm định chất lượng công trình – Thi công gia cường kết cấu công trình 2021

Hình ảnh: Chi tiết thi công phương án gia cường kết cấu công trình Nhà điều khiển

Kiểm định chất lượng công trình – Thi công gia cường kết cấu công trình 2021

Hình ảnh: Chi tiết thi công phương án gia cường kết cấu công trình Nhà điều khiển

NỘI DUNG THI CÔNG GIA CƯỜNG KẾT CẤU VIETSUM THỰC HIỆN TẠI TRẠM BIẾN ÁP 110KV

I. Công trình có nhiều vết nứt nguy hiểm trên dầm chịu lực, nên trước tiên cần phải xử lý các vết nứt dầm.

Giải pháp thi công VietSum thực hiện: trám kín bề mặt vết nứt (bằng keo Epoxy TCK-1401 thi công trám vết nứt) kết hợp Bơm áp lực cao keo Epoxy vào khe nứt rộng khoảng 1mm (bằng keo Epoxy TCk-E500 thi công bơm vào khe nứt)

Quy trình thi công xử lý vết nứt tại Công ty kiểm định công trình Vietsum:

Bước 1: Thống kê kiểm tra và vệ sinh bề mặt các vết nứt trên kết cấu công trình.

Bước 2: Khoan lỗ tại các vị trí cách vết nứt 2.0~5.0cm, khoan chéo vào đường nứt 45º khoảng cách các mũi khoan 20~25cm vệ sinh lỗ khoan bằng máy thổi bụi.

Bước 3: Đặt kim bơm keo vào các lỗ đã khoan, vặn theo chiều kim đồng hồ cho đến khi kim bơm bám chặt vào bê tông.

Bước 4: Trám bề mặt vết nứt bằng keo chuyên dụng để khi bơm keo không tràn ra ngoài

Bước 5: Tiến hành bơm keo gốc epoxy vào vết nứt qua các kim bơm

Bước 6: Sau khi bơm keo sau 3~5h, tiền hành dập gãy kim bơm, làm phẳng bề mặt, vệ sinh điểm bơm. Trình tự các bước thi công được chuẩn xác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và thiết kế được duyệt

Bước 7: Nghiệm thu thoàn thành và hoàn thiện bề mặt (Trước khi trát vữa sử dụng lưới thép ghim vào bề mặt dầm; thông số lưới thép, ô lưới 10x20mm; khổ lưới 1Mx6M; trọng lượng là 1.5kg/cuộn; sợi lưới là 0.3~0.5mm)

Kiểm định chất lượng công trình – Thi công gia cường kết cấu công trình 2021

Hình ảnh: Thống kê kiểm tra các vết nứt kết cấu công trình Nhà điều khiển – Thi công gia cường kết cấu

Kiểm định chất lượng công trình – Thi công gia cường kết cấu công trình 2021

Hình ảnh: Vệ sinh, chà nhám khoan cấy lỗ cách vết nứt là 2.0~5.0cm trên kết cấu công trình Nhà điều khiển – Thi công gia cường kết cấu

Kiểm định chất lượng công trình – Thi công gia cường kết cấu công trình 2021

Hình ảnh: Trám kín vết nứt bằng keo chuyên dụng và đặt kim bơm keo vào các lỗ khoan kết cấu công trình Nhà điều khiển – Thi công gia cường kết cấu

Kiểm định chất lượng công trình – Thi công gia cường kết cấu công trình 2021

Hình ảnh: Thi công bơm áp lực cao keo epoxy qua các kim bơm để xử lý vết nứt kết cấu công trình Nhà điều khiển – Thi công gia cường kết cấu

Kiểm định chất lượng công trình – Thi công gia cường kết cấu công trình 2021

Hình ảnh: Chứng kiến và Nghiệm thu hoàn thành công tác xử lý vết nứt kết cấu công trình Nhà điều khiển – Thi công gia cường kết cấu

II. Sau khi xử lý các vết nứt, tiếp theo thực hiện Gia cường kết cấu dầm, sàn tầng 1 và tầng 2 của công trình.

Công trình sau khi kiểm định chất lượng công trình kết luận dầm sàn chưa đủ khả năng chịu lực, nên cần gia cường khả năng chịu lực dầm chính bê tông bằng các dầm phụ thép hình (I, H).

Bước 1: Thi công gia công dầm bằng thép hình (I, H) để gia cố (Fy = 245Mpa) và thí nghiệm kéo mẫu sắt đúng cường độ thép theo yêu cầu của chủ đầu tư

Bước 2: Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ – màu xanh thường

Bước 3: Vận chuyển và lắp dựng giằng thép bu lông đến công trình.

Bước 4: Tiến hành khoan cấy Thanh ren M20 (Lỗ khoan D24, Sâu 170mm) và Bơm hóa chất RamSet G5 (Hoặc loại tương tự) lắp dựng thanh ren M20x250mm (cấp bền 8.8) đúng theo tiêu chuẩn thiết kế và tiêu chuẩn của nhà sản xuất – (Thí nghiệm kéo tải cường độ liên kết bulong)

Bước 5: Thi công lắp dựng dầm thép hình (I, H) và trám khoảng hở giữa dầm thép gia cường và bề mặt bê tông hiện hữu (bằng keo Epoxy Bestbond Ep 752 thi công bơm vào khoảng hở trung bình 5mm)

Bước 6: Nghiệm thu hoàn thành các bên và hoàn trả lại mặt bằng cho công trình cho các công tác hoàn thiện công trình.

Kiểm định chất lượng công trình – Thi công gia cường kết cấu công trình 2021

Hình ảnh: Gia công và vận chuyển dầm bằng thép hình (I, H) để gia cố kết cấu công trình Nhà điều khiển – Thi công gia cường kết cấu

Kiểm định chất lượng công trình – Thi công gia cường kết cấu công trình 2021

Hình ảnh: Tiến hành khoan lỗ để cấy thanh ren trên kết cấu công trình Nhà điều khiển – Thi công gia cường kết cấu

Kiểm định chất lượng công trình – Thi công gia cường kết cấu công trình 2021

Hình ảnh: Tiến hành lắp dựng thanh ren M20 (Lỗ khoan D24, Sâu 170mm) trên kết cấu công trình Nhà điều khiển – Thi công gia cường kết cấu

Kiểm định chất lượng công trình – Thi công gia cường kết cấu công trình 2021

Hình ảnh: Tiến hành Bơm hóa chất RamSet G5 (Hoặc loại tương tự) lắp dựng thanh ren M20x250mm (cấp bền 8.8) trên kết cấu công trình Nhà điều khiển – Thi công gia cường kết cấu

Kiểm định chất lượng công trình – Thi công gia cường kết cấu công trình 2021

Hình ảnh: Nghiệm thu hoàn thành và trám kín giữa dầm thép gia cường với bề mặt dầm bê tông hiện hữu của Nhà điều khiển

III. Thử tải sàn để đánh giá an toàn chịu lực công trình của dầm sàn sau khi gia cường

Thử tải sàn với mục tiêu xác định khả năng chịu lực kháng cắt của dầm sàn sau khi thi công gia cường kết cầu để đánh giá đảm bảo an toàn cho hoạt động sử dụng và vận hành của công trình.

Kiểm định chất lượng công trình – Thử tải sàn, kiểm tra khả năng chịu lực của sàn bê tông cốt thép

Hình ảnh: Thử tải sàn phục vụ kiểm tra đánh giá an toàn chịu lực cho công trình sau khi Thi công gia cường kết cấu (gia cố) Nhà điều khiển

Sau khi hoàn thành các công tác trên Vietsum tiến hành lập hồ sơ báo cáo hoàn thành thi công gia cường kết cấu, nghiệm thu xác nhận hoàn thành các bên trình Chủ đầu tư.

Khi công trình của bạn có những dấu hiệu cần đánh giá chất lượng công trình, đánh giá an toàn chịu lực công trình, những dấu hiệu suy giảm kết cấu công trình hãy liên hệ với chúng tôi Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và kiểm định chất lượng công trình Vietsum để được kiểm định chất lượng công trình và tư vấn giải pháp xử lý gia cường (gia cố) để công trình của bạn được đảm bảo an toàn cho sản xuất và vận hành công trình.

/………………………………………………/

Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

– “Vietsum đồng hành cùng thành công cho công trình của quý khách hàng” –

Thi Công Gia Cường Kết Cấu Công Trình Sài Gòn, Kiểm Định Chất Lượng Công Trình HCM, Vận Hành Công Trình An Toàn Bình Dương

#Thi_Công_Gia_Cường_Kết_Cấu_Công_Trình, #Kiểm_Định_Chất_Lượng_Công_Trình, #Vận_Hành_Công_Trình_An_Toàn

#Thi_Công_Gia_Cường_Kết_Cấu_Công_Trình_Đồng_Nai, #Kiểm_Định_Chất_Lượng_Công_Trình_Hà_Nội, #Vận_Hành_Công_Trình_An_Toàn_Long_An

#Thi_Cong_Gia_Cuong_Ket_Cau_Cong_Trinh, #Kiem_Dinh_Chat_Luong_Cong_Trinh, #Van_Hanh_Cong_Trinh_An_Toan

 

Chia sẻ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Viết một bình luận

Tin tức liên quan

Kết nối với chúng tôi

vietsum@vietsum.vn

096 613 9597