Quy Định Đánh Giá An Toàn Kết Cấu Chịu Lực Và An Toàn Công Trình Xây Dựng Khi Lắp Đặt Hệ Thống Điện Mặt Trời Mái Nhà 2024

Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu chịu lực công trình, nhà xưởng khi lắp đặt thêm hệ thống điện năng lượng mặt trời lên mái nhà trên các công trình riêng lẻ, nhà máy xí nghiệp, nhà xưởng sản xuất có công suất không vượt quá 01MW, đã có những hướng dẫn các … Đọc tiếp

Kiểm Định Đánh Giá An Toàn Kết Cấu Nhà Máy, Đánh Giá Nhà Xưởng, Audit Nhà Xưởng, Chứng Nhận Đủ Điều Kiện An Toàn Chịu Lực Kết Cấu Nhà Máy 2024

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc và Kiểm Định Chất Lượng Công Trình VIETSUM (VCQC) đã tiến hành dịch vụ kiểm định đánh giá an toàn kết cấu công trình nhà xưởng tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Đồ Gỗ Hang Lam Việt Nam phục vụ cho công tác Audit đánh giá nhà … Đọc tiếp

Quy Trình Kiểm Định Đánh Giá Kiểm Định Kho Hàng Nhà Xưởng, Kho Thành Phẩm, Chứng Nhận Đủ Điều Kiện An Toàn Chịu Lực Kết Cấu 2024

Kiểm định đánh giá kiểm định kho hàng sản xuất – kiểm định chất lượng công trình kho thành phẩm – kiểm định an toàn kết cấu kho hàng nhà xưởng: để đánh giá mức độ khả năng chịu lực của kết cấu, phục vụ audit nhà máy, audit đánh giá nhà xưởng, giám định … Đọc tiếp

Thi Công Gia Cường Kết Cấu Công Trình, Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Vận Hành Công Trình An Toàn 2024

Kiểm định chất lượng công trình – Thi công gia cường kết cấu hay gia cố kết cấu công trình: Là hoạt động xây dựng bao gồm đánh giá chất lượng kết cấu công trình, đánh giá an toàn chịu lực công trình theo tiêu chuẩn xây dựng hiện hành (TCVN) dựa trên các kết … Đọc tiếp

Kiểm Tra Khả Năng Chịu Lực Thử Tải Sàn Của Sàn Bê Tông Cốt Thép Kiểm Định Chất Lượng Công Trình 2024

Kiểm định công trình – Kiểm định chất lượng công trình – Thử tải sàn phục vụ kiểm tra khả năng chịu lực kháng cắt của dầm sàn bê tông cốt thép và kiểm tra quan trắc sự phát sinh của vết nứt trong quá trình kiểm định công trình – Thử tải sàn. Công … Đọc tiếp

Kiểm Tra Lực Nhổ Bulong, Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Phục Vụ Đánh Giá Chất Lượng An Toàn Kết Cấu Công Trình 2024

Kiểm định công trình VietSum giới thiệu đến quý khách hàng Quy trình kiểm định công trình, Kiểm tra lực nhổ bulong, Kiểm định chất lượng công trình kéo tải thử nghiệm cường độ liên kết bulong/ thanh ren tại VietSum phục vụ đánh giá chất lượng an toàn kết cấu công trình. Kiểm tra … Đọc tiếp