Tin tức

Phương châm: Uy tín – Trung Thực – Trực Quan

Công tác đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà 2023

Công tác đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà: là quy định cần thiết để đánh giá khả năng an toàn công trình xây dựng phục vụ chứng nhận xác thực tính an toàn vận hành và khai thác sử dụng công trình; là báo cáo kết quả kiểm định chất lượng, chứng nhận điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực của kết cấu công trình gửi đến các cơ quan chức năng ban ngành, cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Nhà Nước.

Công tác đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà 2023

Cuối quý I/2023; Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và kiểm định chất lượng công trình Vietsum (VCQC) hoàn thành Công tác đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà xưởng tại “Công ty TNHH Surint Omya (Viet Nam)”, hạng mục “Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái”, địa điểm: Khu công nghiệp Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, ký kết giữa Công ty TNHH Surint Omya (Viet Nam) và Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và kiểm định chất lượng công trình Vietsum(VCQC);

 

Công tác đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà 2023
Hình ảnh: Quan sát tổng thể bằng Flycam – đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà 2023

 

Mục tiêu kiểm định đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà theo VIETSUM (VCQC) cần xác định chất lượng hiện trạng, tính toán kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn của kết cấu hạng mục công trình phục vụ lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời trên áp mái nhà.

Công tác đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà 2023

Hình ảnh: Quan sát kiểm tra chi tiết kết cấu công trình – đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà 2023

 

Đề cương kiểm định đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà được VIETSUM (VCQC) xác định: Quan sát, kiểm tra tổng thể hạng mục công trình; Quan sát, kiểm tra chi tiết hạng mục công trình; kiểm tra kích thước hình học cấu kiện; Kiểm tra liên kết bu lông, độ xiết chặt liên kết bu lông; Kiểm tra cường độ vật liệu kết cấu thép; Kiểm tra trắc đạc độ võng kèo thép; Kiểm tra trắc đạc độ nghiêng của cột; Tính toán và kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà;

 

Công tác đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà 2023

Hình ảnh: Công tác lập đề cương kiểm định đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà 2023

 

A)- Đề cương kiểm định đối với kết cấu bê tông cốt thép (các phương pháp điển hình): 

 • Kiểm tra các khuyết tật, hư hỏng công trình: nứt, thấm, bong tróc, xâm thực môi trường nhà xưởng sản xuất;
 • Kiểm tra kích thước tổng thể công trình, kích thước hình học các cấu kiện: móng, cột, dầm, sàn.
 • Kiểm tra cường độ bê tông các cấu kiện cột, dầm, sàn.
 • Kiểm tra số lượng và đường kính cốt thép các cấu kiện cột, dầm, sàn.
 • Kiểm tra cường độ cốt thép các cấu kiện cột, dầm, sàn.
 • Kiểm tra độ võng dầm, ô sàn chịu lực.
 • Kiểm tra hình dạng, kích thước đà kiềng, kết cấu móng công trình.
 • Kiểm tra chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép các cấu kiện cột, dầm, sàn.
 • Kiểm tra độ thẳng đứng của cột.
 • Kiểm tra độ nghiêng tổng thể công trình.
 • Tính toán kiểm tra khả năng chịu lực của công trình, độ an toàn kết cấu công trình.

 

B)- Đề cương kiểm định đối với kết cấu thép (các phương pháp điển hình): 

 • Kiểm tra các khuyết tật, hư hỏng công trình: rạn nứt, rỉ sét, ăn mòn bề mặt …
 • Kiểm tra kích thước tổng thể công trình, kích thước hình học tiết diện các cấu kiện: khung thép chịu lực chính, khung cột thép, khung dầm kèo thép, xà gồ thép, giằng khung thép, giằng mái, giằng cột …
 • Kiểm tra vật liệu thép, cường độ cốt thép, độ cứng chất liệu thép.
 • Kiểm tra số lượng, chất lượng liên kết bu lông, mối hàn ở các vị trí liên kết.
 • Kiểm tra biến dạng cục bộ các chi tiết liên kết, độ võng khung dầm kèo thép, dầm sàn thép,
 • Kiểm tra biến dạng/ nghiêng bản bụng kèo, cột thép.
 • Kiểm tra độ thẳng đứng khung thép, độ nghiêng tổng thể khung kết cấu thép.
 • Tính toán kiểm tra khả năng chịu lực của công trình, độ an toàn kết cấu công trình.

Công tác đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà 2023

Hình ảnh: Kiểm tra độ nghiêng kết cấu công trình bằng phương pháp trắc đạc – đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà 2023

 

Công tác đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà 2023

Hình ảnh: Kiểm tra kích thước hình học cấu kiện – đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà 2023

 

Công tác đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà 2023

Hình ảnh: Kiểm tra liên kết bu lông – đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà 2023

 

Công tác đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà 2023
Hình ảnh: Kiểm tra độ siết chặt bu lông – đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà 2023
Công tác đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà 2023
Hình ảnh: Kiểm tra siêu âm tiết diện cấu kiện – đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà 2023
Công tác đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà 2023
Hình ảnh: Kiểm tra độ cứng của vật liệu thép – đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà 2023

 

Báo cáo kiểm định đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà tại VIETSUM (VCQC): là bộ hồ sơ báo cáo kiểm định chất lượng công trình hoàn chỉnh, tập hợp các thành phần bao gồm Cơ sở pháp lý thực hiện; Mục tiêu kiểm định; Nội dung kiểm định; Kết quả kiểm định; các phụ lục tính toán kết cấu, phụ lục hình ảnh thực hiện; hồ sơ bản vẽ hiện trạng kết cấu công trình…; là cơ sở pháp lý tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật về quản lý chất lượng công trình.

 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực của kết cấu công trình tại VIETSUM (VCQC): (chứng thư kiểm định thể hiện kết quả của quá trình kiểm định) là văn bản xác định chất lượng hiện trạng của công trình xây dựng, theo các cơ sở pháp lý, mục tiêu kiểm định, nội dung kiểm định, được yêu cầu đánh giá an toàn công trình xây dựng tại thời điểm phân tích, kiểm tra thí nghiệm, đo đạc, trắc đạc, thu thập, đánh giá các kết quả xác thực tại thời điểm kiểm định chất lượng công trình xây dựng tuân thủ đúng theo quy trình, quy định của Pháp luật hiện hành.

 

VIETSUM (VCQC) thực hiện đầy đủ các quy định về kiểm định xây dựng theo quy định tại khoản 2, Điều 5, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính Phủ; đảm bảo tuân thủ đúng quy trình và quy định của Pháp luật về quản lý chất lượng công trình;  

 

Công tác đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà 2023
Hình ảnh: Báo cáo kiểm định đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà 2023

 

Tại Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và kiểm định chất lượng công trình VIETSUM (VCQC) Các công tác kiểm định đánh giá an toàn công trình xây dựng, kết cấu công trình được thực hiện bởi Kỹ sư xây dưng, kỹ sư thí nghiệm xây dựng, kỹ sư khảo sát trắc đạc công trình, thực hiện kiểm tra, đo đạc, quan trắc và thu thập các thông số kỹ thuật hiện trạng của công trình,

lưu trữ, xử lý số liệu trực quan theo Tiêu chuẩn xây dựng (TCVN) để đưa vào Báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình và kết luận độ an toàn công trình xây dựng đưa vào vận hành sử dụng công trình.

VIETSUM (VCQC) được Tổ chức chứng nhận ISOQ Việt Nam đánh giá và xác nhận phù hợp với cấc yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Công nhận chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo số: HAN-00045383 của Sở Xây Dựng Hà Nội và số: HCM-00045383 của Sở Xây Dựng TP. Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng hoạt động  chuyên ngành xây dựng.

Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và kiểm định chất lượng công trình Vietsum (VCQC) là đơn vị kiểm định chất lượng công trình nhà xưởng có năng lực thực hiện rất nhiều công tác kiểm định kết cấu công trình – đánh giá an toàn công trình xây dựng điện mặt trời áp mái nhà trên khắp cả nước, có đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, kỹ thuật viên thí nghiệm;

nhiều kinh nghiệm đánh giá, phân tích cấu tạo kết cấu công trình, kiểm thử cấu tạo vật liệu xây dựng theo hệ thống Quy chuẩn – Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam của rất nhiều công trình nhà xưởng. Liên hệ với chúng tôi theo Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

— “Vietsum đồng hành cùng thành công cho công trình của quý khách hàng” —

 

Chia sẻ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Viết một bình luận

Tin tức liên quan

Kết nối với chúng tôi

vietsum@vietsum.vn

096 613 9597