Thẩm Tra Hồ Sơ Thiết Kế Giá Trị Dự Toán Trong Việc Lập Thiết Kế Liên Quan Đến 1 Quy Trình Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng

Thẩm tra hồ sơ thiết kế và giá trị dự toán là một công đoạn quan trọng trong tiến trình thực hiện một dự án đầu tư xây dựng xưởng đã được nhà nước quy định rất cụ thể trong các Thông tư, Nghị định, Luật liên quan đến quy trình quản lý chất lượng xây dựng tại Việt Nam.

Các dịch vụ Thẩm tra hồ sơ nhà xưởng liên quan:

– Thẩm tra hồ sơ thiết kế và giá trí dự toán.

– Vai trò thẩm tra hồ sơ thiết kế và giá trị dự toán:

  • Kiểm tra những sai sót của quá trình thiết kế, đảm bảo hồ sơ thiết kế đúng theo tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành.

  • Tối ưu hóa các giải pháp của hồ sơ thiết kế.

  • Tối ưu giá trị dự toán, giảm giá thành xây dựng nhà xưởng.

Thẩm tra hồ sơ; giá trị dự toán trong việc lập thiết kế

 

Thẩm tra hồ sơ; giá trị dự toán trong việc lập thiết kế

 

Thẩm tra hồ sơ; giá trị dự toán trong việc lập thiết kế

 

Hình ảnh: Thẩm tra hồ sơ thiết kế và giá trị dự toán cho một nhà xưởng

Quy trình của thẩm tra hồ sơ thiết kế và giá trị dự toán:

Theo Nghị đinh 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, việc thẩm tra thiết kế cần phải làm những việc sau đây:

  • Kiểm tra sự phù hợp của thiết kế kỹ thuật với thiết kế cơ sở.

  • Kiểm tra sự phù hợp của các giải pháp kết cấu công trình.

  • Kiểm tra sự tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng.

  • Đánh giá mức độ an toàn của công trình.

  • Kiểm tra sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ.

  • Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về môi trường, phòng cháy chữa cháy.

Hotline: 090 959 8771 – Mr Nam

Vietsum có nhiều kiến trúc sư và kỹ sư kinh nghiệm trong hoạt động thẩm tra hồ sơ thiết kế và tối ưu giá trị dự toán cho hoạt động xây dựng thành công nhà xưởng của quý khách hàng.

#Thẩm_Tra_Hồ_Sơ_Thiết_Kế, #Thiết_Kế_Giá_Trị_Dự_Toán, #Quản_Lý_Chất_Lượng_Xây_Dựng

#Tham_Tra_Ho_So_Thiet_Ke, #Thiet_Ke_Gia_Tri_Du_Toan, #Quan_Ly_Chat_Luong_Xay_Dung

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Dịch vụ liên quan

Kết nối với chúng tôi

vietsum@vietsum.vn

096 613 9597